Temat :Zwierzęta naszych pól i lasów

TERMIN REALIZACJI: 7.03- 11.03.2022r.
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne):

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm)
 • obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy), łąki wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące
 • poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
 • wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady.
 • tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku
 • wykonywanie ćwiczeń graficznych
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

PIOSENKA W lesie

Lubię spacerować po lesie zielonym obserwować żuki, biedronki i pszczoły
Kwiatkiem się zachwycić, spróbować poziomkę, słuchać, jaki piękny las nam daje koncert
Las tak pięknie szumi- szu, szu, szu,Strumyk wody toczy-chlupu, chlupu, chlup
Pszczoły, osy bzyczą- bzy,bzy,bzy, ptaszek gdzieś zaśpiewa- tirli, tirli, li
Kukułeczka kuka- kuku, kuku,kuku, dzięcioł w drzewo stuka- stuku,stuku,stuk
Cicho jeż przemyka- tupu, tupu, tup, leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór

WIERSZ Przedszkolna orkiestra

Do, re, mi, do, re, mi, skaczę sobie raz, dwa, trzy
Jedna nuta, jeden skok, w przód, do góry, potem w bok
Skaczę sobie pośród drzew, a nad głową słyszę śpiew.
Czy to leśne są piosenki? Tony niskie i wysokie
Zerkam w górę jednym okiem , widzę ptaki, ćwiczą gamę, myślą, że są w lesie same.

 

Comments are closed.