Tematyka: Bezpieczny przedszkolak.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

OBSZAR FIZYCZNY
• uczestniczenie we wspólnych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
• czerpanie radości z zabaw ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY
• kształtowanie cierpliwości podczas czekania na swoją kolej
• uwrażliwianie na potrzeby innych
• przeżywanie i wyrażanie własnych emocji, dzielenie się nimi z innymi

OBSZAR SPOŁECZNY
• wdrażanie do podejmowania współpracy z innymi, dążenia do wspólnego celu
• podejmowanie prób zabawy w parach oraz małych grupach
• kształtowanie poczucia przynależności do grupy
• uczestniczenie we wspólnych zajęciach, aktywnościach – integracja z grupą rówieśniczą

OBSZAR POZNAWCZY
• nazywanie swojego miejsca zamieszkania
• uważne słuchanie wierszy, opowiadań
• analizowanie dźwięków i obrazów, uczestniczenie w rozmowach na ich temat
• poznanie wybranych zasad bezpieczeństwa na drodze
• dbanie o estetyczne wykonywanie prac plastycznych
• rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych – koło
• klasyfikowanie przedmiotów ze względu na kształt

Piosenka: „Jestem zuch”
Jestem zuch, jestem zuch
Tu mam głowę ,a tu brzuch.
Klaszczę w ręce ram tam, tam
I dzień dobry mówię wam.
Jestem zuch, jestem zuch
Tu mam nosek, a tu brzuch.
Klaszczę w ręce ram tam, tam
I dzień dobry mówię wam.

 

Comments are closed.