TEMATYKA : CO  NAM  DAJĄ DRZEWA?

TERMIN  REALIZACJI:  04.10. – 08.10.2021 r

CELE  OGÓLNE
OBSZAR FIZYCZNY

 • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • poznawanie w działaniu właściwości różnych materiałów naturalnych
 • doskonalenie sprawności ruchowej i manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • odczuwanie piękna przyrody
 • wzbogacanie przedszkolnego kącika przyrody o okazy związane z aktualną porą roku

OBSZAR SPOŁECZNY

 • uczenie się zgodnej zabawy i wspólnego korzystania z różnych przedmiotów i materiałów
 • poznawanie przykładów właściwego oraz niewłaściwego zachowania oraz jego ocenianie
 • doskonalenie umiejętności współpracy podczas tworzenia prac zespołowych
 • koncentrowanie uwagi podczas zajęć z całą grupą
 • przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych, przestrzegania kolejności wypowiedzi, spokojne oczekiwania na swoją kolej

OBSZAR POZNAWCZY

 • słuchanie utworów literackich
 • rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki
 • rozpoznawanie i nazywanie pospolitych gatunków drzew liściastych i iglastych oraz miejsc, w których rosną
 • układanie historyjki obrazkowej w sposób chronologiczny
 • poznawanie roli i znaczenia drzew w życiu człowieka
 • rozpoznawanie darów natury w sposób sensoryczny
 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach

WIERSZ : LIŚĆ

Usiadł liść na gałązce,
zieleń zaciska w piąstce,
otwiera dłonie i z dłoni
lato rozwija zielone.

Usiadł listek na drzewie,
kiedy odlecieć – nie wie.
Piórka żółte nastroszył,
bo jesień podmuchem go płoszy.

PIOSENKA:  JESIEŃ DARY ROZDAJE

 1. Dzisiaj od rana jesień czarowała,
  w parku i w lesie dary rozdawała.

Ref. Jesień, jesień, jesień z wiatrem zatańczyła,
liście złote i brązowe wszędzie rozrzuciła.

 1. W kolczastych czapkach kasztany spadają,
  śmieją się dzieci, w trawie ich szukają.

Ref. Jesień, jesień…

 1. Cała w koralach, piękna jarzębina
  z wesołym wiatrem taniec rozpoczyna.

Ref. Jesień, jesień…

 

Comments are closed.