TEMATYKA : CO  TO  ZNACZY  EKO ?

TERMIN  REALIZACJI:  28.03. – 01.04.2022 r.
Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY

 • rozwijanie sprawności motorycznej poprzez zabawy ruchowe i ruch przy muzyce
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych materiałów

OBSZAR EMOCJONALNY

 • tworzenie sytuacji umożliwiających czerpanie satysfakcji emocjonalnej z kontaktów z przyrodą

OBSZAR SPOŁECZNY

 • zachęcanie do racjonalnego korzystania z zasobów dostępnych w najbliższym otoczeniu dziecka
 • budowanie poczucia społecznej odpowiedzialności za środowisko naturalne

OBSZAR POZNAWCZY

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne
 • zachęcanie do podejmowania działań proekologicznych w sytuacjach życia codziennego
 • zapoznanie z procesem segregowania śmieci oraz ich przetwarzania
 • wdrażanie do oszczędzania wody i energii elektrycznej
 • rozwijanie ciekawości poprzez polisensoryczne stymulowanie procesów poznawczych
 • stwarzanie okazji do kontaktu z literaturą dziecięcą
 • stymulowanie rozwoju mowy poprzez zabawy słowne, wypowiadanie swoich opinii i dzielenie się doświadczeniami
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, klasyfikowania i tworzenia zbiorów
 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez zabawy muzyczne i zabawy ze śpiewem
 • rozwijanie twórczego myślenia poprzez zabawy słowne i plastyczne rozwijające wyobraźnię

WIERSZ :  Z  EKOLOGIĄ  NA  TY!

Jest Ci ekologia bliska? Nie zaśmiecaj środowiska!
Po pikniku, po biwaku zawsze sprzątaj przedszkolaku!
Nie rozrzucaj wkoło śmieci!  Śmieć do kosza zawsze leci
Dobrze, gdy do właściwego segregację znaj kolego!
Dbaj o ilość lania wody – nie lej tylko dla przygody
Woda ważna jest dla życia czysta – zdatna do użycia
Wody więc nie zanieczyszczaj jeśli ekologia bliska
By też mogły żyć zwierzęta i rośliny – zapamiętaj!
Dbaj o otoczenie całe – źródła mocy doskonałe
Czerp energię z wiatru, słońca nie świeć światła tak bez końca.

PIOSENKA:   LEŚNE DUSZKI

Żyją w lesie małe duszki, które czyszczą leśne dróżki.
Mają miotły i szufelki i do pracy zapał wielki.

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne wstają co dzień bardzo wcześnie
 i ziewając raz po raz zaczynają sprzątać las.

Piorą liście, myją szyszki, aż dokoła wszystko błyszczy.
Muchomorom piorą groszki, bo te duszki to czyścioszki.

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne…

Gdy ktoś czasem w lesie śmieci, zaraz duszek za nim leci.
Zaraz siada mu na ręce, grzecznie prosi: – Nie śmieć więcej!

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne…

 

 

Comments are closed.