TEMATYKA: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

TERMIN  REALIZACJI:  06.06. – 10.06.2022 r.
OBSZAR FIZYCZNY

 • doskonalenie sprawności motoryki małej poprzez zabawy manipulacyjne
 • wzmacnianie siły mięśni, zwrotności i szybkości reakcji w czasie zabaw ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • uświadomienie dzieciom, że są osoby i miejsca, z którymi i w których mogą czuć się bezpiecznie
 • zachęcanie do nazywania i opisywania własnych emocji
 • stwarzanie okazji do mówienia o sobie i budowania pozytywnego obrazu samego siebie

OBSZAR SPOŁECZNY

 • zachęcanie do konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i wdrażanie do rozwiązywania ich w sposób akceptowalny społecznie
 • wdrażanie do asertywności
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań
 • zachęcanie dzieci do właściwego zachowania się w relacjach społecznych
 • uświadomienie zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w świecie społecznym

OBSZAR POZNAWCZY

 • Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa
 • Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego;
 • Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego egzotycznego;
 • Prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy;
 • Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym;
 • Wspieranie samodzielnych, twórczych działań dzieci.

WIERSZ :  USZKA W GÓRĘ SŁONIKU

Mały słonik nieustannie
Figle płatał wszystkim wkoło
I zwierzętom na sawannie
Było zwykle z nim wesoło.

Lecz gdy w żartach przebrał miarę,
Często spokój czyjś naruszył,
Potem miał zabawną karę:
Łaskotanie, ha, ha! w uszy!

Bo ten nasz urwisek słodki,
Za uszami miał łaskotki!
Kiedy wujcio hipopotam

Chce odpocząć i podrzemać,
Bierze zwykle kąpiel z błota,
Lecz… spokoju wujcio nie ma.

PIOSENKA: MAŁPIA  PRZYGODA

W dżungli, w dalekim kraju,
w małpim, zielonym gaju;
mieszkały cztery małpki śmieszne,
małe, rude i pocieszne.

 1. Pierwsza – podskakiwała,
  druga – trzecią drapała,
  gdy trzecia smaczny orzech jadła,
  czwarta małpa z drzewa spadła.
 1. O! Rety, rety! Co za los! (chlip)
  Małpka potłukła sobie nos! (ojoj!)
  A pod drzewem tygrys zły
  szczerzy ostre kły! (chrr!)
 1. Małpko, proszę, nie zwlekaj!
  Małpko, szybko uciekaj!
  Małpka wysoko podskoczyła,
  w wielkich liściach się ukryła.
 

Comments are closed.