Tematyka: Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

Termin realizacji: 30.05.2022-03.06.2022
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie z pojęciem przyjaźni;
 • kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych;
 • określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku;
 • określanie swoich cech fizycznych: koloru oczu, koloru skóry;
 • określanie swoich zainteresowań;
 • dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi pochodzącymi z różnych krajów,
 • porównywanie wybranych tradycji różnych narodowości;
 • uczestniczenie w wybranych formach aktywności z elementami kultury różnych narodów,
 • akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce,
 • tworzenie prostych zabawek,
 • integrowanie się dzieci.

„Dzieci całej Ziemi” sł. i muz. J. Kucharczyk

I.Na całej Ziemi  mieszkają dzieci.
To samo słońce w górze im świeci.
Każde chce kochać tatę i mamę.
Każde chce zawsze być przez nich kochane.

Ref.: Jesteśmy dziećmi. To nasz świat.
Czy ktoś ma mniej czy więcej lat.
Mamy marzenia, a spełniać je
to jest nasz cel, to jest nasz cel.
Lubimy żarty, figle też,
śmiech i zabawy, słońce i deszcz.
Przyjaciół wielu lubimy mieć
i lody, lody, lody jeść.

II. Na całej Ziemi dzieci jest wiele
i wszystkie lubią w morzu kąpiele.
Lubią spacery, lubią huśtawki,
bajki, piosenki i nowe zabawki.

III. Na całej Ziemi dzieci tysiące,
gdzie kraje zimne, kraje gorące.
W miastach i wioskach dzieci mieszkają.
Swoje rodziny tak bardzo kochają.

 

Comments are closed.