Tematyka: Czyste powietrze wokół nas.

Obchodzimy święta nietypowe: Dzień Tolerancji oraz Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Termin realizacji: 15.11.2021 -19.11.2021

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy i własne zdrowie.
 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 • Zwiększenie poziomu wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 • Zwiększenie wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.
 • Kształtowanie postaw akceptacji i  tolerancji oraz poszanowania praw innych.
 • Wdrażanie do wyrażania szacunku wobec innych osób.
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości jako osoby.
 • Zapoznanie dzieci z prawami dziecka zapisanymi w Konwencji o Prawach Dziecka
 • Kształtowanie świadomości posiadania własnych praw.
 • Dostrzeganie odmienności drugiego człowieka.
 • Budzenie i wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę.
 • Uświadomienie dzieciom, że w ich otoczeniu są osoby , do których mogą zwrócić się o pomoc.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego, nazywanie poznanych liter.
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

Wiersz pt. „PRAWA DZIECKA” – Janusz Korczak
Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się tu wiersze poukładały,
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.

Piosenka o Zielonym Dinku
Muzyka – D. Kleczkowska
Słowa – A. Dobrowolska
I
Żył dinozaur, mały Dinek,
co przyjaciół miał w przedszkolu,
chodzi z nami na wycieczki,
czasem w lesie, w parku, w polu.

Ref.
Ten zielony Dinek, ten zielony Dinek
Nie lubi palaczy, ucieka przed dymem.
Papieros to nasz wróg, zdrowie zabiera.
Nie wolno! To szkodzi! Dość tego palenia!
II
Raz się wybrał na wakacje –
zaraz pociąg szybko ruszy,
a w wagonie pech – palący,
zmienić miejsce Dinek musi.

 

 

 

Comments are closed.