Tematyka: Dbam o przyrodę.

 Realizacja elementów z programu ,, Kubusiowi Przyjaciele Natury.’’

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

* Poznanie   niebezpieczeństw jakie grożą środowisku naturalnemu ze strony człowieka i poszukiwanie sposobów dbałości o środowisko
* Zapoznanie ze sposobem segregowania śmieci, poznanie sposobów wykorzystania śmieci,
* Nabywanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania,
* Poznawanie różnych sposobów wydobywania dźwięków przy pomocy materiałów wtórnych,
* Zapoznanie ze źródłami dymu i jego złego wpływu na   zdrowie człowieka,
*  Rozwijanie sprawności manualnych.

WIERSZYK ,, Dzieci dbają o środowisko’’

W zgodzie z przyrodą
żyją wszystkie dzieci.
Kochają jasne słonko,
które na niebie świeci.

Nie łamią gałęzi,
dbają o rośliny,
podczas wycieczek do lasu
nie płoszą zwierzyny.

Często też dorosłym
dobry przykład dają –
w wyznaczonych miejscach
śmieci zostawiają.

PIOSENKA,,Ekologiczna piosenka”

1.Dymią kominy wielkich fabryk, płynie brudna woda do rzek.
Chcemy oddychać powietrzem czystym, czystą wodę mieć.

Ref.: Czysta woda zdrowia doda – to każde dziecko wie.
Czysta woda zdrowia doda – tobie, tobie i mnie.

2.Smog już pokrywa niebo całe szarym dymem i szarą mgłą.
W rzekach jest mniej i mniej rybek. Kto to widział, kto?

 

Comments are closed.