TEMATYKA  :  Hej, ha, co to gra?

TERMIN  REALIZACJI:  28.02. – 04.03.2022 r.
Obszar fizyczny

 • rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka
 • wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w czasie zabaw muzyczno-ruchowych, tańców i pląsów
 • kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie umiejętności rozumienia siebie, swoich uczuć i emocji
 • rozwijanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany
 • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem z muzyką

Obszar społeczny

 • wdrażanie do czynnego i zgodnego współdziałania w zespole rówieśniczym
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • kształtowanie postaw prospołecznych – czerpanie radości ze wspólnego muzykowania

Obszar poznawczy

 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa związanego z muzyką (cisza, dźwięki wysokie i niskie, ciche i głośne, krótkie i długie, nazwy instrumentów, tańce i pląsy)
 • poznanie zawodów: muzyk, pianista, kompozytor, piosenkarz, piosenkarka
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych

WIERSZ :  MUZYKA

Muzyka wokół nas jest wszędzie
tu śpiew ptaszek, tam śpiewa wiatr,
muzyka to jest mój cały świat.
Gdy świerszczyk śpiewa,
w duszy mi gra,
gdy wiatr powiewa,
śpiewam la la,
gdy lasek szumi
słucham, bo tam
najwięcej dźwięków na świecie mam.

PIOSENKA:  JESTEM  KONSZABELANTEM

Jestem muzykantem – konszabelantem,
my muzykanci – konszabelanci.
Ja umiem grać, my umiemy grać.
– A na czym? -Na pianinie.

A pianino, i no, i no, a pianino, i no, i no,
A pianino, i no, i no, a pianino, bęc!

Jestem muzykantem – konszabelantem,
my muzykanci-konszabelanci.
Ja umiem grać, my umiemy grać.
– A na czym? – Na bębenku.

A bębenek, e-nek, e-nek, a bębenek e-nek, e-nek,
a bębenek, e-nek, e-nek, a bębenek, bęc!

Jestem muzykantem – konszabelantem,
my muzykanci-konszabelanci.
Ja umiem grać, my umiemy grać.
– A na czym? – Na puzonie.

Na puzonie, -onie, -onie, na puzonie, -onie, – onie,
na puzonie, -onie, – onie, na puzonie, bęc!

 

Comments are closed.