Tematyka: Jak być superbezpiecznym?.

Termin realizacji: 13.09.2021- 17.09.2021r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami pieszego i kołowego ruchu drogowego
 • zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i wodnej
 • przybliżenie informacji na temat samochodów specjalistycznych
 • zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi
 • rozwijanie umiejętności kreślenia linii pionowych, poziomych, i ukośnych
 • rozwijanie orientacji w schemacie ciała drugiej osoby
 • rozwijanie mowy, poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – kształtu; nazywanie figur geometrycznych,
 • dążenie do zrozumienia własnej indywidualności,
 • budowanie pozytywnej samooceny dziecka
 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, rozumienia pojęcia szacunku, przyjaźni, radości poprzez obchody Międzynarodowego Dnia Kropki.
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • rozwijanie umiejętności plastycznych.

Wiersz „Uwaga – czerwone światło” Maria Terlikowska

Przejście przez ulicę
nie jest trudną sprawą:
Najpierw spójrzmy w lewo!
Potem spójrzmy w prawo!
Jeśli nic nie jedzie,
można iść bezpiecznie,
ten drogowy przepis
trzeba znać koniecznie!
Ten czerwony sygnał
przejść nam nie pozwala,
gdy czerwonym okiem
patrzy na nas z dala.
A zielony sygnał
oko ma zielone,
mówi: -bardzo proszę,
przejść na drugą stronę!

PIOSENKA:  „Znaki drogowe” (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk)

1. Na ulicach jest tak dużo samochodów,
na chodnikach i na przejściach tylu pieszych.
Jak bezpiecznie chodzić, jak bezpiecznie jeździć,
gdy się każdy w swoją stronę spieszy?

Ref.: To znaki drogowe i sygnały świetlne
pilnują, żeby było na drogach bezpiecznie.
Te znaki ostrzegają, tamte informują,
te coś nakazują, tamte zakazują.

2. Ten okrągły znak to ścieżka dla rowerów,
a ten dla rowerów, ale też dla pieszych.
Przed każdym przedszkolem i przed każdą szkołą
stoi ważny znak – uwaga, dzieci!

Ref.: To znaki drogowe…

3. Jadę z tatą na wycieczkę rowerową,
mamy światła odblaskowe, mamy kaski.
Tata mi tłumaczy, jak bezpiecznie jeździć,
wciąż objaśnia mi drogowe znaki.

Ref.: To znaki drogowe…

 

Comments are closed.