Tematyka: Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?

Termin realizacji: 18.10.- 22.10.2021r.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

OBSZAR POZNAWCZY
• poszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie
• kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
• kształtowanie umiejętności wokalnych
• rozwijanie umiejętności matematycznych

OBSZAR FIZYCZNY
• uczestniczenie w zabawach ruchowych
• uwrażliwianie zmysłu dotyku

OBSZAR EMOCJONALNY
• wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej
• przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt

OBSZAR SPOŁECZNY
• czerpanie radości ze wspólnej zabawy
• kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawie
• wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w zabawie
• obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych

Wiersz: „Jeż” H.Zdzitowiecka
Krótkie nóżki, długi ryjek,
ostre kolce ciało kryją.
Ach, cóż to za groźny zwierz?
To jest jeż, malutki jeż.
Węszy noskiem w lewo, w prawo,
to pod listkiem, to pod trawą.
Gdzie się kryje dobry łup,
drepcze mały jeż – tup, tup.
Drepcze poprzez lasu gąszcze,
łapie myszy, łapie chrząszcze.
Gdy zimowe przyjdą dni,
zagrzebany w liściach śpi.

Piosenka: „Wiewióreczka mała”.
Ref.: Wiewióreczka mała,
po lesie biegała,
hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała. (bis)

1.Spotkała jeżyka,
tańczyli walczyka,
tańczyli walczyka, raz, dwa, trzy, raz. (bis)
Ref. Wiewióreczka mała….

2.Spotkała owieczkę,
tańczyli poleczkę,
raz i dwa i raz i dwa i tańczyli poleczkę. (bis)
Ref. Wiewióreczka mała….

3.Spotkała Ślimaka,
tańczą kujawiaka,
raz i dwa, raz i dwa, trzy, tańczą kujawiaka. (bis)
Ref. Wiewióreczka mała….

4.Spotkała szaraka,
tańczą kujawiaka,
dookoła polany, tańczą kujawiaka. (bis)

 

 

 

 

Comments are closed.