Tematyka: Jedziemy na wakacje!

Termin realizacji: 20.06. – 30.06.2022r.
Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych z elementem toczenia, czworakowania, równowagi,
 • rozwijanie zmysłu dotyku; doskonalenie małej motoryki; udział w zajęciach sensorycznych;
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego

OBSZAR EMOCJONALNY

 • wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej,
 • radzenie sobie z trudnymi emocjami,
 • wdrażanie do okazywania emocji w sposób akceptowany społecznie,
 • nabywanie umiejętności godzenia się z porażką

OBSZAR SPOŁECZNY

 • posługiwanie się imieniem, nazwiskiem
 • współdziałanie z innymi dziećmi w zabawie
 • respektowanie obowiązujących zasad i reguł
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • uczestniczenie w zabawach wymagających współpracy

OBSZAR POZNAWCZY

 • nazywanie wybranych środków transportu;
 • rozbudzanie zainteresowania przyrodą morską;
 • poznanie zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji
 • utrwalanie znajomości numerów alarmowych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, tworzenia zbiorów i klasyfikowania elementów
 • utrwalanie znajomości wybranych figur geometrycznych i kolorów
 • zachęcanie do budowania dłuższych wypowiedzi na podany temat
 • ćwiczenia w dostrzeganiu i kontynuowaniu rytmów
 • rozbudzanie kreatywności poprzez tworzenie prac plastycznych różnymi technikami, wykorzystywanie materiałów przyrodniczych

 wiersz „MUSZELKI”

Muszelki są piękne! Muszelki są różne.
Spiczaste i płaskie, okrągłe, podłużne,
w kropeczki, w kreseczki tęczowe lub nie –
tu śmieje się jedna, tam śmieją się dwie!
Ta z czarnym paseczkiem, ta z kropką świetlistą,
ten, kto je zbudował, był wielkim artystą!

piosenka „Niech żyją wakacje”

Ref …Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.

Gorące złote słońce
na czarno nas opali
w przejrzystej bystrej rzece
będziemy się kąpali.

Ref. Niech żyją wakacje….

 

 

 

 

 

Comments are closed.