Tematyka: Już wakacje

Cele ogólne
Obszar fizyczny

 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • usprawnianie aparatu mowy

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie umiejętności przestrzegania reguł i radzenia sobie z przegraną
 • wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć z użyciem charakterystycznych dla dzieci form wyrazu
 • kształtowanie postawy badawczej wobec świata

Obszar społeczny

 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad, obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
 • wdrażanie do respektowania zasad zabawy w grupie
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do wypowiadania się na konkretny temat
 • wdrażanie do posługiwania się określeniami, dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i naukowych – poznawanie niektórych właściwości magnesu za pomocą doświadczeń i obserwacji
 • kształtowanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania
 • bogacenie czynnego i biernego słownictwa dziecka
 • kształcenie umiejętności odróżniania i nazywania różnych środków lokomocji
 • rozwijanie twórczego myślenia
 • rozwijanie poczucie rytmu i umiejętności wokalnych
 • uświadamianie zagrożeń, wynikających z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych podróży

WIERSZ    WAKACJE

Pojedziemy na wakacje, razem z mamą,
razem z tatą.
Zabierzemy piłkę, namiot
i skakankę. Co ty na to?

Słońce, woda,
las już czeka
wszystkie dzieci woła.

Zabawimy się wesoło
przed powrotem do przedszkola.

 

PIOSENKA:   NIECH ŻYJĄ WAKACJE

Niech żyją wakacje, niech żyje pole, las,
i niebo, i słońce, wolny, swobodny czas.

Pojedzie z nami piłka i pajac, i skakanka,
będziemy grać w siatkówkę od samiutkiego ranka.

Gorące, złote słońce na ciemno nas opali,
w srebrzystej, bystrej rzece będziemy się kąpali.

Niech żyją wakacje, niech żyje pole, las,
i niebo, i słońce, wolny, swobodny czas.

 

Comments are closed.