TEMATYKA: Karnawałowe zabawy

TERMIN  REALIZACJI:  07.02. – 11.02.2022 r.
Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY

 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata
 • kształtowanie umiejętności odpoczynku i wyciszenia się
 • rozwijanie sprawności motorycznej poprzez udział w zabawach gimnastycznych i ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • tworzenie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu

OBSZAR SPOŁECZNY

 • budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych

OBSZAR POZNAWCZY

 • zapoznanie z tradycjami okresu karnawałowego
 • rozbudzanie twórczego myślenia poprzez zabawy rozwijające wyobraźnię
 • tworzenie warunków do nabywania umiejętności matematycznych poprzez udział w zabawach z liczeniem, tworzeniem zbiorów
 • rozwijanie sprawności zmysłów wzroku, słuchu i dotyku
 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne
 • rozwijanie umiejętności językowych poprzez twórcze zabawy słowne
 • rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów
 • tworzenie warunków do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych elementów

WIERSZ : BAL  BALONIKÓW

Był sobie raz balonik, niebieski w kropki złote.
Nie umiał wcale latać, choć wielką miał ochotę.
Aż przyszła noc gwiaździsta, noc tańca i muzyki.
Na złotych były nitkach, na cienkich, srebrnych sznurkach.
Fruwały i tańczyły leciutko niby piórka.
Już całe miasto tańczy walczyka w takt muzyki.
Wirują nad głowami wesołe baloniki.

PIOSENKA:  BOOGI  WOOGIE

Do przodu prawą rękę daj
do tyłu prawą rękę daj
Do przodu prawą rękę daj i pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie woogie ahoj /x3
I od nowa zaczynamy taniec ten

Do przodu lewą rękę daj
Do tyłu lewą rękę daj
Do przodu lewą rękę daj i pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie woogie ahoj /x3
I od nowa zaczynamy taniec ten

Do przodu prawą nogę daj
Do tyłu prawą nogę daj
Do przodu prawą nogę daj i pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie woogie ahoj x3
I od nowa zaczynamy taniec ten

Do przodu lewą nogę daj
Do tyłu lewą nogę daj
Do przodu lewą nogę daj i pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie woogie ahoj x3
I od nowa zaczynamy taniec ten

 

Comments are closed.