TEMATYKA  :  KOLOROWA WIOSNA

TERMIN  REALIZACJI:  09.05.- 13.05.2022 r.
OBSZAR FIZYCZNY

 • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • nabywanie umiejętności prowadzenia rozmowy z przestrzeganiem zasady słuchania
 • przestrzeganie ustalonych norm i zasad dotyczących zgodnego życia w grupie
 • nabywanie umiejętności oczekiwania na swoją kolej
 • dostrzeganie piękna przyrody

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych
 • doskonalenie umiejętności współpracy podczas tworzenia prac zespołowych
 • ćwiczenie koncentracji uwagi podczas zajęć z całą grupą

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozbudzanie zainteresowania książkami
 • słuchanie utworów literackich dla dzieci
 • rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki
 • rozbudzanie zainteresowania przyrodą
 • zakładanie uprawy kwiatów
 • zdobywanie wiedzy na temat wybranych owadów oraz ich roli w przyrodzie
 • poznawanie okazów przyrodniczych za pomocą różnych zmysłów
 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach i zbiorach zastępczych oraz szeregowania
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas tworzenia prac plastycznych z różnorodnych materiałów

WIERSZ :  „ Wiosenna łąka ‘’

Wiosenna łąka w promieniach słońca
Cała zielona jest i kwitnąca.
Pszczoły, motyle nad nią fruwają,
A w trawie świerszcze koncerty grają.
Rosną na łące białe stokrotki,
Wierzby nad rzeką pokryły kotki.
Żaby rechoczą, śpiewają ptaki,
Do gniazd dla piskląt znoszą robaki.
Żółte kaczeńce na łące kwitną,
Niebo ma barwę jasnobłękitną.
Wśród kwiatów pszczoły pilnie pracują
zbierając nektar, miód produkują.

PIOSENKA:   Na łące

 1. Nad łąką złote słonko nad łąką złoty blask
  A łąka pełna kwiatów  zapachów cudnych par.

Ref. Patrz jak tu pięknie wokoło
błękitnie, złociście, zielono
Nad nami złoty, słoneczny blask
A radość i szczęście w nas. /
2 razy

Wędrować lasem, łąką zachwycić się biedronką
Zanurzyć dłonie w kwiatach i poczuć zapach lata.

Ref. Patrz jak tu………..2 razy

 

 

Comments are closed.