Tematyka kompleksowa: Zima w pełni.

Termin realizacji: 24.01. -28.01.2022r.
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
OBSZAR FIZYCZNY
• ćwiczenie utrzymywania równowagi podczas zabaw ruchowych
• uczestniczenie w zabawach naśladowczych
OBSZAR EMOCJONALNY
• odwoływanie się do własnych uczuć, doświadczeń
• dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego
OBSZAR SPOŁECZNY
• nawiązywanie relacji rówieśniczych
• wyrażanie szacunku wobec innych osób
• respektowanie swoich praw i obowiązków
OBSZAR POZNAWCZY
• rozpoznawanie zimowych zjawisk pogodowych
• poznawanie ciekawostek o zwierzętach leśnych
• rozumienie i utrwalanie stosunków przestrzennych
• słuchanie utworów literackich
• wykonywanie prac plastycznych
• klasyfikowanie elementów ze względu na podaną cechę

Wiersz: „Bałwan”
Stoi bałwan w kapeluszu
Nic nie słyszy, nie ma uszu
Ślepki z węgla, patrzą krzywo
Krzyś ulepił takie dziwo

Piosenka: „Zimowa poleczka”
Zimową poleczkę na śniegu lub lodzie
Kochają bałwanki i tańczą ją co dzień
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak
Ref.: Ha, ha, ha, ha
Hi, hi, hi, hi
Śniegowe bałwanki
To my, właśnie my
Gdy w rękach miotełki, na głowach garnuszki
Z węgielków lśnią oczka i same mkną nóżki
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!
Ref: Ha, ha, ha, ha…
Stanęły na chwilkę, by otrzeć pot z czoła,
Lecz skoczna muzyka do tańca nas woła,
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr,
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!
Ref: Ha, ha, ha, ha

 

Comments are closed.