Tematyka: Książka moim przyjacielem.

Termin realizacji: 04.05.2022-10.05.2022
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie dzieci ze znaczeniem i odpowiedzialnością pracy strażaków. Zwrócenie uwagi na zachowanie odpowiedniego stosunku do przestrzegania zakazu uczestnictwa w zabawach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu środowiska;
 • zapoznanie z zawodem bibliotekarza, zapoznanie ze sposobami korzystania z biblioteki;
 • układanie i opowiadanie historyjek, tworzenie autorskiej książki;
 • poszerzanie wiedzy na temat książek;
 • wskazywanie różnic między biblioteką a księgarnią. Zapoznanie zasadami korzystania z książek;
 • zapoznanie z etapami powstawania książki. Zaznajomienie z pojęciami: drukarz, grafik, autor , redaktor;
 • rozwijanie postawy czytelniczej;
 • zapoznanie z ideą bookcrossingu;
 • dodawanie, odejmowanie, porównywanie – układanie działań z zastosowaniem znaków: <, >, =, +, –  w zakresie 0-10;
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej, zachęcanie do czytania sylabami w oparciu o poznane litery;
 • nabywanie umiejętności zgodnego współdziałania z kolegami. Próby samodzielnego rozwiązywania problemów w grupie rówieśniczej;
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności grania na instrumentach;
 • łączenie muzyki z ruchem, rozwijanie wyczucia ciała i przestrzeni;
 • rozwijanie sprawności manualnej i pomysłowości;
 • wzbogacenie doświadczeń plastycznych;

 ,,Bajkowe marzenia”    (sł. i muz. Krystyna Gowik).

Są bajki i baśnie, cudowny świat,
gdzie żyją krasnale i wróżki.
I czy masz pięć latek, czy dużo lat,
to lubisz tak śnić do poduszki.

Tam możesz być, kim tylko chcesz,
i spełnić swoje marzenia.
Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram,
powiedzmy swoje życzenia. 2x

Gdy smutno na dworze, gdy pada deszcz,
to w bajkach jest zawsze pogoda.
I nawet gdy złego coś dzieje się,
to zaraz ktoś uśmiech znów doda!

Bajkowy świat, inny niż nasz,
wszystko na dobre wciąż zmienia.
Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram,
powiedzmy swoje życzenia. 2x

 

Comments are closed.