Tematyka: Kto to taki: mama mamy, tata taty?

Termin realizacji: 17.01.2021- 21.01.2022r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • kształtowanie umiejętności nazywania członków rodziny
 • kształtowanie więzi emocjonalnej z własna rodziną.
 • rola dziadków w rodzinie wielopokoleniowej
 • rozwijanie prawidłowych postaw wobec najstarszych członów rodziny.
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie litery Y.
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej, zachęcanie do czytania sylabami w oparciu o poznane litery.
 • rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 9,
 • doskonalenie umiejętności łączenia śpiewu z elementami ruchu,
 • zapoznanie z tradycyjnymi grami i zabawami.
 • przygotowanie upominków dla babci i dziadka,
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

„Babcia i Dziadek” (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk).

Kto się zna na komputerze? Babcia i dziadek!
Świetnie jeździ na rowerze? Babcia i dziadek!
Kto wciąż ze mną pizzę piecze? Babcia i dziadek!
I kto wszystko wie o świecie? Babcia i dziadek!
Ref.: Z kim najchętniej spędzam czas,
bo na wszystkim świetnie się zna?
Kto zabierze mnie do kina, na basenie uczy pływać?
Zawsze chętnie mnie wysłucha.
Szepnie: „Kocham cię” do ucha.
I przygarnie mocno tak, że piękny staje się świat.
2. Kto z przedszkola mnie odbierze? Babcia i dziadek!
I na spacer mnie zabierze? Babcia i dziadek!
Kto przytuli i pocieszy? Babcia i dziadek!
Przyjacielem jest najlepszym? Babcia i dziadek!
Ref.: Z kim najchętniej spędzam czas.

 

Comments are closed.