Tematyka: Listopadowy deszcz.

Termin realizacji: 21.11.- 03.12.2021r.
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

OBSZAR FIZYCZNY
• kształtowanie prawidłowego chwytu narzędzi podczas rysowania i kolorowania
• usprawnianie motoryki małej i precyzji poprzez manipulację różnymi przedmiotami
• doskonalenie sprawności i koordynacji ruchowej
OBSZAR EMOCJONALNY
• dostrzeganie wartości estetycznej płynącej z kontaktów z naturą
• odczuwanie satysfakcji ze skończonej pracy
OBSZAR SPOŁECZNY
• obdarzanie uwagą osób dorosłych oraz rówieśników
• przestrzeganie zasad zabaw i gier
• odczuwanie przynależności do grupy rówieśniczej
OBSZAR POZNAWCZY
•poznanie zjawisk atmosferycznych dla późnej jesieni;
•utrwalenie nazw kolorów podstawowych
•kształcenie koordynacji wzrokowo – ruchowej
• recytowanie krótkiego fragmentu tekstu z pamięci
• dostrzeganie i kontynuowanie układów rytmicznych
• granie prostych rytmów na instrumentach perkusyjnych
• wykonywanie prac plastycznych w zespole i samodzielnie

Wiersz: „Kropelki” M. Przewoźniak
Kapu, kap!
Kapu kap! Kropla woła złap mnie złap!
Deszcz szeleści  pada kapie kto kropelki deszczu złapie
Kapu, kap!
Kapu kap! Kropla woła złap mnie złap!

Piosenka „Kap, kap, z nieba leci woda”
Kap! Kap! Z nieba leci woda
Kap! Kap! Weź parasol weź.
Kap! Kap! Jesienna pogoda.
Ciesz się, ciesz!

Ref. Pierwsza kropelka,
druga kropelka,
trzecia kropelka.
Chyba idzie deszcz!

Kap! Kap! Na nogach kalosze.
Kap! Kap! W wodzie cały świat.
Kap! Kap! Do kałuży wskoczę: chlap, chlap, chlap!

Ref. Pierwsza kropelka…

Kap! Kap! Choć jesienią szaro.
Kap! Kap! Nie nudzimy się.
Kap! Kap!Dziś w jesienne dźwięki wsłucham się.

Ref. Pierwsza kropelka…

 

Comments are closed.