TEMATYKA:  Mali ekolodzy

TERMIN  REALIZACJI:  19.04. – 22.04.2022 r.

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do aktywnego udziału w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, inspirowanie do aktywności własnej
 • rozwijanie motoryki małej (chwyt, manipulacje, praca nadgarstka)
 • kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku

Obszar emocjonalny

 • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą
 • budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (ludzie, rośliny, zwierzęta)
 • kształtowanie poczucia empatii i troski o zdrowie swoje i innych

Obszar społeczny

 • wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym
 • kształtowanie postaw prospołecznych – czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

Obszar poznawczy

 • budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
 • wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania przedmiotów według podanego kryterium

 WIERSZ :  „Ziemia”

Ziemia – na świecie jedyna
Tak wiele przed nami skrywa
Ona dała nam dom, jedzenie, wodę

A my? Co jej daliśmy?
Zanieczyszczenia! Fabryki!
To tylko ludzkie wybryki,
Które niszczą naszą planetę.

Ziemia na świecie jedyna
Czym tak zawiniła?
Co złego nam zrobiła?

PIOSENKA:   ” Ziemia to wyspa zielona „

Nie warto mieszkać na Marsie,
nie warto mieszkać na Wenus.
Na Ziemi jest życie ciekawsze,
powtarzam to każdemu .

Ref. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
wśród innych dalekich planet.
To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
więc musi być bardzo zadbany / 2x

Chcę poznać życie delfinów
i wiedzieć co piszczy w trawie.
Zachwycać się lotem motyla
i z kotem móc się bawić.

Ref.Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
wśród innych dalekich planet.
To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
więc musi być bardzo zadbany / 2x

Posadźmy kwiatów tysiące.
Posadźmy krzewy i drzewa,
niech z nieba uśmiecha się słońce,
pozwólmy ptakom śpiewać.

 

 

Comments are closed.