Tematyka: Moja miejscowość, moja ojczyzna

TERMIN REALIZACJI: 25.04- 6.05.2022r.
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne):

 • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc
 • poznawanie legend związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem
 • poznawanie zapisu nazwy swojej miejscowości
 • poznawanie herbu swojej miejscowości (lub projektowanie herbu)
 • kultywowanie tradycji związanych ze swoim regionem.
 • podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy
 • poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego
 • stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku
 • wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski.
 • wskazywanie położenia Polski na mapie Europy
 • wskazywanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących z Polską
 • wyjaśnia znaczenie zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami
 • poznawanie nazw wybranych państw należących do UE.
 • uważne słuchanie, pytanie o niezrozumiałe fakty i formułowanie własnych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • zwracanie uwagi na fakt, że mowa nie tylko łączy, ale i dzieli (języki innych narodów/kultur).
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierównolicznych (rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym).
 • dbanie o estetykę prac plastycznych i otoczenia, w którym powstają.

 PIOSENKA To tu

Wokół mnie jest cały świat, tyle miast i wiosek, że nie zliczę
Domy duże, domy małe , różnych ludzi tłum, a ja mieszkam właśnie tu, właśnie tu!
Tu jest mój dom, tu dom swój mam i kocham go i dobrze znam
Sąsiadka macha ręką w moją stronę, znajomy pies przyjaźnie macha strzępiastym ogonem
Firanka w oknie, a z okna zapach ciasta, wszędzie jest podobnie, czy jesteś ze wsi, czy też z miasta

WIERSZ Dom

Wiele wiosek, wiele miast rozrzuconych w Polsce jest
Takich małych, takich wielkich bardzo pięknych miejsc
Czy mieszkanie masz w Warszawie, czy też domem twoim wioska
Wszyscy dobrze o tym wiedzą, że to właśnie Polska

 

Comments are closed.