Tematyka: Na co czeka Pani Lato?

Termin realizacji: 06.06.2022-10.06.2022

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Zwrócenie uwagi na wpływ zabawy, jako jednej z ważniejszych form działalności na rozwój dziecka.
 • Zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem).
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem.
 • Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących w czasie burzy.
 • Zrozumienie podstawowej zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy – chowania się do budynku.
 • Przypomnienie znaczenia wyrażenia kalendarz pogodowy.
 • Rozumienie znaczenia oznaczeń symbolicznych – posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych.
 • Utrwalenie wiedzy na temat letnich zjawisk atmosferycznych.
 • Poznanie charakterystycznych cech krajobrazu morskiego oraz sposobów spędzania czasu nad morzem.
 • Zachęcanie do tworzenia prac plastycznych o tematyce.
 • Doskonalenie mowy podczas dzielenia się swoimi planami wakacyjnymi.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonego kryterium.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze.
 • Wdrażanie do prowadzenia obserwacji przyrodniczych.
 • Doskonalenie orientacji w przestrzeni.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych.
 • Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała.
 • Rozwijanie czynności samoobsługowych związanych ze spożywaniem posiłków

PIOSENKA LATO I BIURO PODRÓŻY

Co to za namiot zielony stanął na trawie?
Okna otwarte na wszystkie ma strony,
wygląda ciekawie.
Do środka więc wchodzimy.
− Dzień dobry − grzecznie mówimy.
A w środku pachnie kwiatami i Lato nas wita słowami:

Ref.: − To jest moje biuro podróży.
Wszystkim doradza, wszystkim służy.
Oferta moja jest bardzo bogata −
mówi Lato i wianki zaplata.
Można pojechać w góry wysokie.
Można zobaczyć jeziora głębokie.
Łąki pachnące, morza szumiące
i wąskie uliczki, gdzie stoją kolorowe kamieniczki.

 1. Lato usiadło z uśmiechem w fotelu z wikliny.
  − Proszę, zobaczcie pocztówki i mapy, i zjedzcie maliny.
  Katalog wyjazdowy od dawna już jest gotowy.
  Zapraszam, by trochę zwiedzić i piękne zakątki odwiedzić.

Ref.: – To jest moje…

 

Comments are closed.