Tematyka: Niby tacy sami, a jednak inni.

TERMIN REALIZACJI: 30.05- 3.06.2022r.
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne):

 • poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu
 • poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • niewyśmiewanie innych, niechwalenie się bogactwem
 • pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy
 • akceptowanie równości praw wszystkich.
 • dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich
 • uwrażliwianie na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci
 • pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń
 • szanowanie odmienności innych dzieci.
 • celebrowanie Dnia Dziecka (aktywny udział w organizacji wspólnych zabaw); poznawanie jego międzynarodowego charakteru.
 • analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie.
 • nazywanie stanów emocjonalnych: wesoły, smutny, zły, przestraszony
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie
 • różnicowanie prawej strony i lewej strony.
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierównolicznych
 • mierzenie długości (szerokości) za pomocą sznurka, dłoni, stopa za stopą, krokami.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach dykcyjnych rozwijających wyrazistość, właściwą intonację wypowiedzi.

PIOSENKA Inni, a tacy sami

Na wszystkich kontynentach mieszka tyle dzieci- w Azji, Australii, Afryce
Każde dziecko wygląda inaczej i mówi innym językiem.
Każde dziecko chce być szczęśliwe, każde dziecko chce pięknie żyć
Mieć zawsze dobre, spokojne noce, mieć tylko piękne dni.

Dzieci na ziemi

Na kuli ziemskiej bawią się dzieci, cieplutkie słońce dla nich wciąż świeci
A księżyc mruga oczkiem na niebie do wszystkich ludzi, również do ciebie
Zulu z Afryki chodzi po drzewach,a Chinka Inka jak ptaszek śpiewa
Eskimos Bubu gra w piłkę z foką, na słoniu jeździ Hindus Namoko.
Dzieci się różnią kolorem skóry, jednak są dumne ze swej kultury.
I choć w dziwacznych mówią językach pragną się bawić, tańczyć i brykać.
Niech wam się spełnią wszystkie marzenia – tak robiąc obrót, powiada Ziemia

 

Comments are closed.