TEMATYKA  :  Obserwacje przyrody

TERMIN  REALIZACJI:  13.06. 17.06.2022 r
OBSZAR FIZYCZNY

 • nabywanie doświadczeń w praktycznym działaniu
 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • wdrażanie do czerpania satysfakcji emocjonalnej z kontaktu z przyrodą

OBSZAR SPOŁECZNY

 • budowanie więzi między członkami grupy poprzez stwarzanie okazji do zabaw w parach i zespołowych zabaw integracyjnych

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozbudzanie zainteresowania światem przyrody i zachęcanie do troski o środowisko
 • zapoznanie z oznakami nadchodzącego lata
 • zachęcanie do obserwowania letniej przyrody i budzenie ciekawości poznawczej
 • zapoznanie z wybranymi owocami sezonowymi
 • odkrywanie znaczenia wody w przyrodzie
 • doskonalenie kompetencji językowych i umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi
 • rozwijanie umiejętności muzycznych poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów
 • zachęcanie do podejmowania zabaw naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych technik oraz materiałów

WIERSZ :  Oznaki lata

Już na termometrze kresek coraz więcej.
Coś nas grzeje w uszy, coś nas grzeje w ręce.
Co się dzieje, że tak cały świat się zmienia
i węże wychodzą grzać się na kamieniach?

Po czym poznajemy, że lato tuż-tuż?
Gdy z jabłoni, z gruszy znika biel i róż?
Co się dzieje w sadzie na gałązkach drzew,
gdy słońce przygrzewa i brzmi kosów śpiew?

Czemu latem można długo być na dworze?
I z samego rana? I o późnej porze?
I czemu wieczorem ciągle jest tak jasno,
że, bez zasłon w oknie tak trudno jest zasnąć?

PIOSENKA: Baloniki

 1. Cztery malutkie, małe balony,
  sklepowe okna zdobiły,
  tak bardzo chciały zwiedzić świat cały,
  że o podróżach wciąż śniły.

Ref.: Balonik żółty jak słońce,
a ten jak maczek czerwony,
niebieski jak letnie niebo
i jak wiosenka zielony.

 1. Cztery malutkie, małe balony,
  o pomoc wiatr poprosiły,
  on mocno dmuchnął, okno otworzył,
  w świat baloniki ruszyły.

Ref.: Balonik żółty jak słońce,

Cztery malutkie, małe balony,
jak wolne ptaki latają,
w lesie zbierają słodkie poziomki,
dzieciom piosenki śpiewają.

 

 

Comments are closed.