Tematyka: Poznajemy swoje emocje.

Termin realizacji: 25.10 – 29.10.2021r.
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
OBSZAR FIZYCZNY
• udział w zabawach logopedycznych i artykulacyjnych
• dbanie o bezpieczeństwo podczas zabaw w sali i w ogrodzie
• podnoszenie świadomości własnego ciała
OBSZAR EMOCJONALNY
• wdrażanie do rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji
• poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami
• rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
OBSZAR SPOŁECZNY
• udział w zabawach z rówieśnikami
• udział w zabawach w parach z elementami rywalizacji
• używanie zwrotów grzecznościowych w sytuacjach, które tego wymagają
OBSZAR POZNAWCZY
• poznanie części ciała
• budowanie wypowiedzi na podany temat
• śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru

Wiersz: „Części ciała”
Ręce do machania,
nogi do skakania,
palce do liczenia,
a zęby do mycia.
Głowa do kiwania,
uszy do słuchania,
oczy do mrugania,
usta do śpiewania.

Piosenka: „Rączki robią klap, klap, klap”

Rączki robią klap, klap, klap.
nóżki robią tup, tup, tup.
Tutaj swoją główkę mam
i na brzuszku sobie gram.
Buźka robi am, am, am,
oczka patrzą tu i tam,
tutaj swoje uszka mam
i na nosku sobie gram

 

Comments are closed.