TEMATYKA: PRELUDIUM  DESZCZOWE

TERMIN  REALIZACJI:  15.11 – 19.11.2021
CELE  OGÓLNE
OBSZAR FIZYCZNY

 • zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • rozwijanie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • uważne słuchanie wypowiedzi innych
 • spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
 • kształtowanie umiejętności współpracy z innymi

OBSZAR POZNAWCZY

 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na różne cechy
 • branie udziału w eksperymentach
 • nazywanie kolorów jesieni i ich pochodnych
 • zdobywanie wiedzy na temat deszczu
 • nazywanie różnych rodzajów deszczu
 • uwrażliwianie się na różne elementy muzyki
 • nazywanie różnych rodzajów butów i rozpoznawanie ich przeznaczenia
 • nabywanie umiejętności doboru ubrań odpowiednio do pory roku
 • nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni
 • śpiewanie piosenek, ilustrowanie słów ruchem

WIERSZ : „Jesienny wiatr” H. Ożogowska

Wiatr jesienią ma robotę
w nocy i za dnia.
Ciągle strąca liście złote
i przed siebie gna.
I nasiona drzew bez liku
nosi tu i tam.
Kiedy spoczniesz już, wietrzyku?
Powiedz, powiedz nam!
Po zielonym wielkim lesie
wiatr piosenki dzieci niesie.
Aż się dziwią stare drzewa
Kto was tak nauczył śpiewać?

PIOSENKA:  „Pada deszcz”.

Pada deszcz, pada deszcz, pada deszcz na dworze.
Taki mokry, że już bardziej mokry być nie może.

Lecą tu, lecą tu srebrne koraliki.
Zmoczą drzewa, zmoczą pola, domy i chodniki.

Pada deszcz, pada deszcz, pada deszcz na dworze.
Stuka, puka, stuka, puka, straszy kogo może.

Mała mysz, mała mysz, biegnie na paluszkach.
I deszczowe koraliki zbiera do fartuszka.

 

Comments are closed.