TEMATYKA:  ŚWIĘTA  ZA  PASEM

TERMIN  REALIZACJI:  13.12. – 17.12.2021 R

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY

 • zachęcanie do samodzielnego podejmowania czynności porządkowych i higienicznych
 • doskonalenie sprawności dłoni poprzez wykonywanie prostych prac manipulacyjnych
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych materiałów
 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata

OBSZAR EMOCJONALNY

 • tworzenie warunków do przeżywania w sposób świadomy okresu świątecznego
 • zachęcanie do czerpania satysfakcji emocjonalnej ze wspólnego wykonywania określonych czynności
 • wczuwanie się w emocje innych osób

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do podejmowania wspólnych działań zmierzających do zacieśniania więzi w grupie rówieśniczej
 • poznawanie tradycji rodzinnych i regionalnych

OBSZAR POZNAWCZY

 • zachęcanie do planowania i realizowania zaplanowanych działań
 • stwarzanie możliwości do poznania pojęć związanych z upływem czasu
 • rozwijanie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku
 • nabywanie doświadczeń w zakresie mierzenia długości
 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne

WIERSZ : BIAŁE SNY

Ty i ja, ja i ty
mamy zimą białe sny.
Białe drogi nam się śnią,
biały ogród, biały dom,
a w tym domu okno złote.
Zajrzyj tam, gdy masz ochotę.

Na choince światła płoną
w tym zimowym białym domu
i kolęda w śnieżnych tiulach
do choinki się przytula.

A wysoko, nad drzewami
lecą kartki z życzeniami.
Sypią się na biały dach
i wirują w naszych snach.

PIOSENKA:  UBIERZEMY DZIŚ CHOINKĘ

Ubierzemy dziś choinkę
w kolorowe bombki,
zawiesimy srebrny łańcuch
i czerwone wstążki

Ref.: Bo najpiękniejsza będzie dziś choinka
w sali przedszkolaków
I najpiękniejsze będą prezenty
dla małych i starszaków.

Świecą srebrne gwiazdki w koło
i lampki mrugają.
Moc uścisków i radości
przedszkolakom dają

Ref.: Bo najpiękniejsza będzie dziś choinka…

 

Comments are closed.