TEMATYKA  :  ŚWIĘTO  DZIECI

TERMIN  REALIZACJI:  30.05. – 03.06.2022 r.
OBSZAR FIZYCZNY

 • doskonalenie sprawności motoryki małej poprzez zabawy manipulacyjne
 • wzmacnianie siły mięśni, zwrotności i szybkości reakcji w czasie zabaw ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • uświadomienie dzieciom, że są osoby i miejsca, z którymi i w których mogą czuć się bezpiecznie
 • zachęcanie do nazywania i opisywania własnych emocji
 • stwarzanie okazji do mówienia o sobie i budowania pozytywnego obrazu samego siebie

OBSZAR SPOŁECZNY

 • powtórzenie i utrwalenie informacji o prawach i obowiązkach dzieci
 • zachęcanie do konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i wdrażanie do rozwiązywania ich w sposób akceptowalny społecznie
 • wdrażanie do asertywności
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań
 • zachęcanie dzieci do właściwego zachowania się w relacjach społecznych
 • uświadomienie zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w świecie społecznym

OBSZAR POZNAWCZY

 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów
 • rozwijanie umiejętności przeliczania, rozdzielania po tyle samo, przekładania jednej reprezentacji liczbowej na inną
 • doskonalenie umiejętności formułowania i wypowiadania swojego zdania na forum grupy
 • wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich
 • ćwiczenie pamięci poprzez naukę wierszyków i rymowane
 • zachęcanie do aktywnego udziału we wspólnym śpiewie, tańcach i muzykowaniu

WIERSZ :  „ DZIECI”

Wszystkie dzieci na świecie
są takie same – lubią skakać na jednej nodze
i lubią zanudzać mamę.
Wszystkie dzieci na całym świecie
śpiewają wesołe piosenki
i byle kamyk, i byle szkiełko
biorą jak skarb do ręki.
Podobno dzieci na całym świecie
bywają niegrzeczne czasem,
lecz to nie u nas, nie w naszym mieście
to gdzieś za górą, za lasem.

PIOSENKA: PODAJMY SOBIE RĘCE

 1. Chociaż świat dokoła dziwny jest i wielki,
  A my tacy mali, mali jak kropelki.

Refren

Podajmy sobie ręce
w zabawie i w piosence,
W ogródku przed domem,
na łące zielonej.

Podajmy sobie ręce
przez burze i przez tęcze.
Pod gwiazda daleką,
nad rzeczka i rzeką.

 1. Kiedy nagle z bajki zniknie dobra wróżka.
  Kiedy szary smutek wpadnie do fartuszka.

Podajmy sobie ręce …

 

Comments are closed.