TEMATYKA: W DOMU I W ZAGRODZIE

TERMIN REALIZACJI: 02.04. – 05.04.2024 r.

OBSZAR FIZYCZNY

doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania

doskonalenie umiejętności kreślenia wzorów, szlaczków w liniaturze, z zachowaniem regularnego odstępu między elementami graficznymi

doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych

OBSZAR EMOCJONALNY

wdrażanie do stosowania własnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie

kształtowanie umiejętności szukania wsparcia w sytuacjach trudnych dla dziecka emocjonalnie, z którymi nie potrafi sobie poradzić

prawidłowa reakcja na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną krzywdę zwierzętom

dostrzeganie, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawianie w stosunku do nich życzliwości i troski

OBSZAR SPOŁECZNY

doskonalenie umiejętności pełnienia określonej roli w grupie

doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny, oceny innych z zastosowaniem adekwatnych określeń oraz wczuwaniem się w sytuację i odczucia danej osoby

kształtowanie postawy szacunku dla pracy rolników wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych

OBSZAR POZNAWCZY

wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt domowych, hodowlanych, egzotycznych

wzbogacanie wiedzy na temat postępu technicznego w gospodarstwie rolnym

doskonalenie umiejętności płynnego mówienia podczas różnych form wypowiedzi i sytuacji

kształtowanie umiejętności deklamowania wierszy grupowo i indywidualnie

kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów z poznanych liter

kształtowanie umiejętności układania wyrazów z liter i zdań z rozsypanek wyrazowych

kształtowanie pojęcia liczby dziesięć

rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 10

dostrzeganie znaczenia liter oraz cyfr i numeracji w życiu codziennym

kształtowanie pojęcia stałości liczby elementów zbioru

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zabawie oraz w sytuacjach użytkowych

bogacenie doświadczeń w zakresie mierzenia długości, wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia w zakresie stałości długości

dostrzeganie znaczenia stosowanych miar w życiu człowieka

WIERSZ : Mam przyjaciela

Mam przyjaciela. Cudowny jest.
A wyobraźcie sobie, to najzwyklejszy pies.
Ma cztery łapki, nosek, pyszczek,
długie uszka, ząbki zdrowe, czyste.
Do tego jeszcze krótki ogonek,
puszyste futerko, oczka zielone.
Widzę w nich miłość,
przywiązanie.

To właśnie mój przyjaciel, malutki Spaniel.
Pełen energii, świata ciekawy,
kocha przyrodę, lubi zabawy.
Czasem uparty niczym osioł,
ale zrobi wszystko o co poproszę.
Nie oddam go nikomu.
Kocham go szalenie na innego pieska
nie zamienię.

PIOSENKA Mój przyjaciel

1. Mój przyjaciel ma cztery łapy

i najmilszy na świecie jest!

Taki mały kundelek łaciaty,

najpiękniejszy ze wszystkich pies!

Ref.: Ja mam psa, pies ma mnie,

gonić piłkę w parku chce.

Ja mam psa, pies ma mnie,

z przyjacielem nie jest źle.

2. Mój przyjaciel jest zawsze ze mną,

wszystkie moje marzenia zna.

I to jeszcze wie dobrze na pewno,

że dla niego piosenka ta!

Ref.: Ja mam psa…

 

Comments are closed.