Tematyka: Wiosenne przebudzenie.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

– wzbogacanie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie.
– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
– poznanie pierwszych wiosennych kwiatów, wyjaśnienie pojęcia rośliny chronione
– doskonalenie umiejętności malowania farbami,
– zainteresowanie dźwiękami muzyki relaksacyjnej
– rozwijanie poczucia rytmu
-zapoznanie z właściwościami fizycznymi wody
-rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
– ćwiczenie umiejętności liczenia i porównywania
– poznanie sposobów sadzenia cebulek  i siania nasion,

Wierszyk,,Kwiaty wiosny’’

Krokus, hiacynt i tulipan
wiosnę chciały dziś powitać.
Wdzięcznie wszystkim się kłaniają
między sobą coś szeptają.

Nagle deszczyk je podlewa,
miło szumią wkoło drzewa.
Do słoneczka główki wznoszą
o promyki ciepłe proszą.

Piosenka,,Przyszła wiosna”

1.I duzi i mali na wiosnę czekali,
mroźnej zimy mieli dość!
Aż tu niespodzianka,
bo któregoś ranka
nagle się zmieniło coś.

Ref.: Przyszła wiosna do lasu, narobiła hałasu,
Obudziła niedźwiadki z zimowego snu.
Przyszła wiosna na łąki, wypuściła skowronki,
Zasadziła kwiatki tam i tu.

  1. I duzi, i mali na wiosnę czekali,
    na słoneczka jasny blask.
    Aż tu niespodzianka,
    bo któregoś ranka,
    właśnie przyszedł na to czas.
 

Comments are closed.