Tematyka: Wkrótce wiosna. Zakładamy Zielony Ogródek.

Termin realizacji:  07.03 – 11.03.2022
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

  • kształtowanie postaw prozdrowotnych
  • utrwalenie zasad zdrowego żywienia oraz produktów, które powinny się znaleźć w naszym  codziennym jadłospisie
  • zapoznanie z produktami, które zawierają najwięcej witaminy A, B, C i D
  • zwrócenie uwagi na właściwości zdrowotne cebuli, kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i wyciągania wniosków
  • zapoznanie ze znakiem graficznym litery n, N, literą drukowaną i pisaną, wielką i małą
  • dokonywanie analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej, czytanie zdań i wyrazów
  • ukazanie dzieciom roli i znaczenia kobiet we współczesnym świecie,
  • zachęcanie do okazywania szacunku wszystkim kobietom z najbliższego otoczenia.
  • nazywanie i rozpoznawanie narzędzi pracy wykorzystywanych w danym zawodzie
  • rozumienie konieczności szanowania wytworów pracy innych

Wiersz „Witaminowe abecadło”

Oczy, gardło, włosy, kości
zdrowsze są, gdy A w nich gości.
A w marchewce, pomidorze,
w maśle, mleku też być może.

B – bądź bystry, zwinny, żwawy
do nauki i zabawy!
W drożdżach, ziarnach i orzeszkach,
w serach, jajkach B też mieszka.

Naturalne witaminy
lubią chłopcy i dziewczyny.
Bo najlepsze witaminy
to owoce i jarzyny.

C – to coś na przeziębienie
i na lepsze ran gojenie.
C: porzeczka i cytryna,
świeży owoc i jarzyna!

Zęby, kości lepiej rosną,
kiedy D dostaną wiosną.
Zjesz ją z rybą, jajkiem, mlekiem.
Na krzywicę D jest lekiem.

Naturalne witaminy
lubią chłopcy i dziewczyny.
Mleko, mięso, jajka, sery,
w słońcu marsze i spacery.

 

 

Comments are closed.