Tematyka: Żegnamy lato

Termin realizacji: 13.09 – 17.09.2021r.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • maszeruje do rytmu
 • potrafi przez krótki czas skupić się na wykonywanych czynnościach
 • stara się wyrażać swoje myśli
 • wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu
 • słucha wiersza i opowiadania
 • wykonuje proste prace plastyczne
 • rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku
 • przelicza na konkretach
 • śpiewa piosenki, powtarza proste układy ruchowe
 • reaguje na zmiany wysokości dźwięków (niskie i wysokie)
 • rozwija umiejętności wokalne
 • uczestniczy w zabawach twórczych
 

Comments are closed.