Tematyka: Zwierzęta domowe i hodowlane

TERMIN  REALIZACJI:  04.04. – 08.04.2022 r.
OBSZAR FIZYCZNY

 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata
 • kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie ciała

OBSZAR EMOCJONALNY

 • zachęcanie do kontaktów ze zwierzętami i czerpania satysfakcji z tworzenia relacji między dzieckiem a pupilem
 • rozbudzenie dziecięcej empatii w stosunku do zwierząt
 • uwrażliwienie na potrzeby zwierząt domowych
 • poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami

OBSZAR SPOŁECZNY

 • rozwijanie umiejętności współpracy w czasie zabaw
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad
 • stwarzanie okazji do okazywania sympatii innym

OBSZAR POZNAWCZY

 • poznanie wybranych gatunków zwierząt domowych i hodowlanych i ich znaczenia dla ludzi
 • tworzenie warunków do nabywania umiejętności matematycznych poprzez udział w zabawach z liczeniem, tworzeniem zbiorów, klasyfikowaniem
 • zachęcanie dzieci do kontaktu z książką i podejmowania prostych zabaw czytelniczych
 • rozwijanie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku
 • kształtowanie umiejętności orientacji na kartce
 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, do uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych
 • rozwijanie umiejętności językowych poprzez twórcze zabawy słowne i słuchanie utworów literackich
 • rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego przez zabawy logopedyczne i onomatopeiczne

WIERSZ :  „Kurka”

 1. Wyszła na podwórko kurka,
  patrzy w niebo – a tam chmurka,
  mała chmurka, szaro biała,
  co ją wczoraj zmoczyć chciała.
 1. Więc się kurka przestraszyła,
  piórka swoje nastroszyła,
  nóżką w ziemi pogrzebała,
  do kurnika się schowała.
 1. A w kurniku kogut siedział
  i o chmurce nic nie wiedział
  .„Co tu robisz, moja kurko,
  wychodź szybko na podwórko!”

PIOSENKA:   „W kurniku”

W kurniku od rana coś się dzisiaj dzieje:
kury gdaczą z całej siły, kogut głośno pieje.

Już nadeszła wiosna, skorupki pękają,
a kurczątka co sił w nóżkach kurom uciekają.

Wracajcie, wracajcie, szybko do kurnika,
dostaniecie do jedzenia ziarnek słonecznika.

Nie chcemy, nie chcemy, zabawę wolimy.
Siedzieliśmy w swych skorupkach od połowy zimy.

Ciemna noc nadeszła, więc się posłuchały
i pod skrzydła swojej mamy chętnie się schowały.

 

 

Comments are closed.