Tematyka:Wiosenne przebudzenie

TERMIN REALIZACJI: 21.03- 25.03.2022r.
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne):

 • obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się paków na drzewach i krzewach
 • poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność)
 • obserwowanie, w sposób lub pośredni (filmy, książki), prac wiosennych na działkach i w polu
 • poznawanie etapów rozwojowych np. żaby, motyla.
 • zachęcanie do uprawy roślin doniczkowych w sali, w domu – dbanie o nie: umieszczania w nasłonecznionym miejscu, podlewania, rozsadzania itp.
 • skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań
 • dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach)
 • dbanie o estetykę prac plastycznych i otoczenia, w których powstają
 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 PIOSENKA Nareszcie wiosna

Przyszła do nas wiosna- słoneczna radosna.
Budzi kwiaty, budzi drzewa, ze skowronkiem śpiewa
Przywitała ptaki bo właśnie wróciły, gdy się tylko dowiedziały, że już nie ma zimy
Wiosennym deszczykiem kaczeńce podlewa i przygląda się radośnie listeczkom na drzewach
Teraz budzi żabki, pszczoły i chrabąszcze, tańczy razem z motylami na kwitnącej łące

 WIERSZ Nadeszła wiosna

Spojrzał w okno mały Paweł, a w ogrodzie wiosna
Świeżą trawkę, przebiśniegi w koszu nam przyniosła
Obudziła pąki kwiatów w parku i w ogrodzie
Zapomnijcie moi mili o śniegu i chłodzie
Pożyczyła od słoneczka garść ciepłych promieni
Gdy ogrzeje nimi ziemię, świat się zazieleni.

 

Comments are closed.