Tematyka:Wiosna na wsi

TERMIN REALIZACJI: 4.04- 8.04.2022r.
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne):

 • poznawanie, w sposób bezpośredni (wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego) lub pośredni (film, książka), zwierząt hodowanych na wsi – zarówno osobników dorosłych, jak i ich potomstwa; nazywanie ich miejsc zamieszkania; naśladowanie ruchów i głosów
 • wyjaśnienie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.)
 • tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…)
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.
 • stosowanie pojęć ogólnych (np.: ubrania, owoce, zwierzęta )
 • wymyślanie zdrobnień i zgrubień (np. kot – kotek – kocisko).
 • wyodrębnianie ze słów głosek
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • posługiwanie się w celowo stworzonych sytuacjach liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierównolicznych (rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym).
 • śpiewanie (indywidualne i w grupie) poznanych piosenek.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

PIOSENKA Podwórkowa awantura

Wpadła na podwórko pani kura, zła i wściekła jak gradowa chmura
I od razu głośno krzyczy – Ko, ko, ko, ko, ko, ko
Tylko moje kurczątko się liczy !
Dzisiaj na podwórku awantura.
Piesek, świnka, kaczka, gąska, kura kłócą się ojej, kłócą się, że hej
Które dziecko jest ładniejsze, które najpiękniejsze

WIERSZ Śniadanie

Jedźmy na wieś daję słowo, że tam można podjeść zdrowo.
Już od rana białą rzeką, wyśmienite płynie mleko
Płynie do nas wprost od krowy, serek z niego będzie zdrowy
Kura chwali się od rana: – Zniosłam jajko proszę pana!
Proszę spojrzeć -to nie bajka, wprost od kury są te jajka!
Jeszcze tylko kromka chleba i do szczęścia nic nie trzeba

 

Comments are closed.