Uwaga Rodzice!

Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 2 w Łęczycy prosimy o złożenie w terminie do 03.02.2020r. „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 w Łęczycy na rok szkolny 2010/2021”

Brak złożenia wypełnionej deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od dnia 1 września 2020r.

Deklarację można pobrać u nauczycieli grup, dyrektora przedszkola.

 

Comments are closed.