Zajęcia muzyczne

W tym tygodniu bawiliśmy się muzyką. Dzieci reagują na muzykę zachwytem i radością. Intuicyjnie klaszczą, tupią, pobudzają się lub uspokajają.  Podczas zajęć muzycznych dzieci uczą się świadomie słuchać muzyki oraz wyrażać ją poprzez rytmiczne akompaniowanie i grę na różnych instrumentach oraz poprzez taniec. Ponadto uczą się reagować na zmianę dynamiki i tempa muzyki. Rozróżniają wysokość i barwę dźwięku, dzięki czemu rozwija się u nich muzyczna wrażliwość.

 

Comments are closed.