Szanowni Rodzice informujemy,

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.493) od dnia 25 marca do 10 kwietnia wszyscy nauczyciele przedszkola przygotowują materiały do zajęć edukacyjnych w domu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z tym nauczyciele w zakładce zdalne nauczanie  dla każdej grupy codziennie będą umieszczać materiały do zajęć z dziećmi w domu. Wszystkie przygotowywane materiały będą zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego, przyjętym w grupie programem oraz tygodniowym planem pracy. Zachęcamy do dzielenia się efektami prac dzieci: pracami plastycznymi, kartami pracy wykonanymi w domu, fotografiami z zabaw  itp. Wspólnie musimy przetrwać ten trudny czas. Wykorzystajmy go jak najlepiej.
W przypadku pytań i wątpliwości nauczycielki służą radą i pomocą.

Pozdrawiamy nasze kochane przedszkolaki i życzymy dużo zdrówka.

 

Comments are closed.