Bal karnawałowy!

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że dnia 11 lutego 2020r.  po śniadaniu odbędzie się w naszym przedszkolu  BAL KARNAWAŁOWY pod hasłem „Muzycznym pociągiem przez świat”.

W trakcie balu będą wykonywane pamiątkowe zdjęcia przez fotografa.

Obrazek 2020-01-07 18:56:48

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

KOMUNIKAT

Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Łęczycy z dnia 03.02.2020r.

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2020/21

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Łęczycy informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2020/21 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie : od 03 lutego 2020r. godz. 8.00 do 28 lutego 2020r. godz. 16.00

Liczba wolnych miejsc do naboru wynosi – 20

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Łęczycy

Wioletta Królak

Wniosek oraz odpowiednie oświadczenia do pobrania u dyrektora przedszkola lub w zakładce dokumenty rekrutacji.

Zebranie z Rodzicami !

Szanowni Rodzice!

Zapraszamy na zebrania w grupach, które odbędą się w dniu 05.02. 2020r. (środa) o godz. 16.00

Porządek zebrania:

1. Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej za I semestr roku szkolnego 2010/2020 (spotkanie z wychowawcami w grupach)

2. Spotkanie z przedstawicielami Szkoły Podstawowej Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łęczycy  –  godz. 16.30 w sali gr. V

Uwaga Rodzice!

Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 2 w Łęczycy prosimy o złożenie w terminie do 03.02.2020r. „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 w Łęczycy na rok szkolny 2010/2021”

Brak złożenia wypełnionej deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od dnia 1 września 2020r.

Deklarację można pobrać u nauczycieli grup, dyrektora przedszkola.

Szanowni Rodzice!

W okresie dyżuru wakacyjnego od 15.07.2019 r. do  09.08.2019 r.  przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 16.00.

Strajk zawieszony !!!

Szanowni Rodzice !

W związku z zawieszeniem ogólnopolskiej akcji protestacyjnej informujemy, że od dnia 29 kwietnia rozpoczynamy zajęcia wychowawczo- dydaktyczne i opiekuńcze.

Dyrektor przedszkola Jolanta Andrzejczak

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Na podstawie informacji uzyskanej ze strony związków zawodowych o przystąpieniu pracowników Przedszkola nr 2 w Łęczycy do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej nauczycieli i pracowników oświaty informuję, że w przedszkolu od dnia 8 kwietnia 2019r. do odwołania nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zrozumienie tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji i zorganizowanie opieki dla swoich dzieci.

Jeśli sytuacja ulegnie zmianie na bieżąco będziemy Państwa informować.                                                                                                                                                        

Komunikat o wolnych miejscach

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Łęczycy informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2019/20 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie: od 18 lutego 2019r. godz. 8.00 – do 15 marca 2019 r. godz. 16.00   Liczba wolnych miejsc do naboru wynosi – 24

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Łęczycy

Jolanta Andrzejczak

Uwaga Rodzice !!!

Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, które aktualnie korzysta z usług przedszkola  składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do 11 lutego 2019 roku. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie mogą brać udziału w rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Wniosek na rok szkolny 2019/2020 o przyjęcie do przedszkola wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przyjmujemy

od 18 lutego 2019 do 15 marca 2019 do godz. 16.00

Stosowny dokument znajduje się w linku „dokumenty do pobrania” w menu „Rekrutacja”.

Uwaga rodzice dzieci 5-6 letnich !

W dniu 25 lutego 2019r. o godz. 16.00 w przedszkolu odbędzie się spotkanie informacyjne z nauczycielami i dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łęczycy. Tematem spotkania będzie rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/20