Rodzicu jeśli twoje dziecko wraca do przedszkola, to …

Uwaga Rodzice! Nowe wytyczne dotyczace pracy przedszkola

Szanowni Państwo,

Informuję, że od 25.05.2020 wznawiamy pracę Przedszkola nr 2 w Łęczycy.

W związku z powyższym do 21.05.2020 (czwartek) – do godz. 12.00 – proszę o deklarowanie potrzeby przyprowadzenia dziecka do przedszkola i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych.  Druk deklaracji można pobrać w wersji elektronicznej z poniższych dokumentów lub odebrać w formie papierowej z placówki, gdzie są wyłożone w przedsionku;  wypełnioną i podpisaną przez obydwojga rodziców dziecka deklarację  można  przesłać  w postaci skanu dokumentu na e-maila przedszkola: przedszkole@p2leczyca.edu.pl

Liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona. O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do 22.05.2020 r. (do piątku) do godz. 12.00.

Pierwszeństwo mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą mogły skorzystać dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał  rygor sanitarny. Prosimy o dokładne zapoznanie się  z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19.

                                            Wioletta Królak
Dyrektor Przedszkola

 Do pobrania:
DEKLARACJA
Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Przedszkola Nr 2 w Łęczycy
Wytyczne_dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wycho….
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli….

Ogłoszenie Dyrektora Przedszkola w sprawie zawieszenia zajęć.

Ogłoszenie Dyrektora Przedszkola

Informacja

Dyrektor Przedszkole nr 2 w Łęczycy informuje, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji będziemy rozpoczynać działania zmierzające do uruchomienia pracy przedszkola dla naszych wychowanków, w bardzo ograniczonej formie.
W związku z tym prosimy o zgłaszanie chęci przysłania do przedszkola swojego dziecka (dotyczy to tylko dzieci obojga rodziców pracujących) telefonicznie: 24 721 03 52 lub mailowo: przedszkole@p2leczyca.edu.pl
do dnia 7 maja 2020 r. do godziny 15:00.Prosimy też o podanie godzin, w których dziecko korzystać będzie z opieki w przedszkolu.
O konkretnych ustaleniach poinformujemy Państwa w przyszłym tygodniu.

Przedszkole zamknięte do 24 maja br.

Drodzy Rodzice!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.o4.2020r. przedszkole prowadzi kształcenie na odległość do dnia 24 maja 2020r. O ewentualnych innych formach pracy przedszkola oraz uprawnieniach do zasiłku opiekuńczego ministerstwo poinformuje w najbliższych dniach.

Sposób kontaktów z nauczycielami

Szanowni Rodzice udostępniamy adresy e-mail do kontaktów z nauczycielami.

Gr. 1 – mkoza@p2leczyca.edu.pl
Gr. 2 – molczyk@p2leczyca.edu.pl   jandrzejczak@p2leczyca.edu.pl
Gr. 3 – jborowska@p2leczyca.edu.pl
Gr. 4 – balbin@p2leczyca.edu.pl
Gr. 5 – aowczarek@p2leczyca.edu.pl   hmurawska@p2leczyca.edu.pl

logopeda – mdolinska@p2leczyca.edu.pl
j. angielski – eandrzejczak@p2leczyca.edu.pl
religia – iflorczak@p2leczyca.edu.pl

Przypominamy, że w zakładce zdalne nauczanie umieszczamy zadania dla dzieci wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego opracowane przez nauczycieli – wychowawców.

Pozdrowienia dla dzieci !!!


Kampania „Kolejowe ABC”

Kampania „Kolejowe ABC” to ogólnopolski projekt informacyjno-edukacyjny, którego celem jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem na obszarach stacji, przystanków czy przejazdów kolejowych.

Teraz, kiedy dzieci i rodzice pozostają w domu, Urząd Transportu Kolejowego zachęca, aby czas ten wykorzystać na naukę poprzez zabawę, korzystając z dobrze merytorycznie przygotowanych źródeł. W podręcznikach „Kampania Kolejowe ABC w moim przedszkolu” znajdują się wskazówki dotyczące bezpieczeństwa kolejowego oraz gotowe scenariusze. Na stronie internetowej dostępna jest także edukacyjna kolorowanka „Kolejowe Przygody Rogatka”, która wprowadza najmłodszych w tematykę bezpieczeństwa kolejowego przy pomocy głównego bohatera kampanii – nosorożca Rogatka. Towarzyszy on dzieciom przy rozwiązywaniu zadań i rebusów, przekazując jednocześnie najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Wszystko po to, by kształtować wyobraźnię oraz myślenie przyczynowo-skutkowe.Podczas spędzania czasu w domu dzieci mogą także skorzystać z gry „Kolejowe ABC” na urządzenia mobilne.

Bezpłatne materiały edukacyjne do wykorzystania w domu dostępne na stronie; https://kolejoweabc.pl/materialy-edukacyjne

Komunikat Dyrektora

 

Zgodnie z decyzją MEN do 26 kwietnia 2020 r. przedszkole będzie zamknięte.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 24 721 03 52

lub kontakt mailowy: przedszkole@p2leczyca.edu.pl

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Łęczycy