Dzień Chłopaka

Akcja Sprzątanie świata!

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

 „Od najmłodszego, aż po starszaka, wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”

  20 września – to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce bowiem Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i  ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. Nasze przedszkolaki też świętowały w swoich grupach, każda na swój sposób. Zapraszamy do galerii na stronach grup.

Zebranie z Rodzicami !

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebrania organizacyjne.

Grupa V  w dniu 21.09.2020 / poniedziałek/ o godzinie 16.30
Grupa IV w dniu 22.09.2020 /wtorek/ o godzinie 16.30
Grupa  II w dniu 23.09.2020 /środa/ o godzinie 16.30
Grupa  I w dniu 24.09.2020 /czwartek/ o godzinie 16.30
Grupa  III w dniu 25.09.2020 /piątek/ o godzinie 16.30

Zebranie jest obowiązkowe, bez udziału dzieci.
Na zebranie zapraszamy tylko jednego rodzica.
W związku z reżimem sanitarnym przypominamy o:
– zasłonięciu nosa i ust
– dezynfekcji rąk (lub jednorazowych rękawiczkach)

Konsultacje dla Rodziców

Szanowni Państwo,

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Łęczycy informuje, że konsultacje z wychowawcami odbędą się od godz. 15.00 w dniach:

Grupy IV – 07.09.2020 / poniedziałek /
Grupy II – 08.09.2020 /wtorek/
Grupy III – 09.09.2020 /środa/
Grupy V – 10.09.2020 /czwartek/
Grupy I – 11.09.2020 /piątek/

Konsultacje odbędą się w sali zajęć specjalistycznych na II piętrze.
Do sali wchodzimy pojedynczo, w maseczkach.

Zapraszamy zainteresowane osoby !

Startujemy 1 września. Ważne dokumenty!!!

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie placówki w roku szkolnym 2020/2021 wprowadzonymi z związku z pandemią
COVID -19.

Procedura bezpieczeństwa funkcjonowania Przedszkola Nr 2 w  Łęczycy
Oświadczenie dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu

Rodziców dzieci przyjętych w rekrutacji oraz kontynuujących edukację przedszkolną w roku szkolnym 2020/2021 prosimy o pobranie i złożenie podpisanej umowy
o świadczenie usług w Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy.

Umowa  o świadczenie usług w Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy
Upoważnienie do odbioru dziecka

Jeśli chcesz wiedzieć, jak będzie funkcjonowało nasze przedszkole zapraszamy do obejrzenia prezentacji, tam znajdziesz najważniejsze informacje.

Prezentacja – Jak ułatwić dziecku start w przedszkolu

Wyprawka dla poszczególnych grup znajduje się w „zakładce” GRUPY

Rozpoczynamy nowy rok szkolny !

DROGI RODZICU !!!

 • Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola (tj. 31 sierpnia 2020r) poprosimy Cię o wypełnienie „Oświadczenie dotyczące pobytu dziecka w Przedszkolu nr 2
  w Łęczycy od dnia 1 września 2020r” oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa funkcjonowania przedszkola.

 • Rodzice dzieci nowych w ostatnim dniu sierpnia powinni odebrać kartę do czytnika.

 • Pamiętaj! Do przedszkola przyprowadź zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych i infekcji. Infekcja to: podwyższona temperatura (37,5 C), kaszel, katar, osłabienie.

 • Osoba pełniąca dyżur, odbierze dziecko od rodzica przy drzwiach wejściowych. Rodzice, opiekunowie dziecka nie wchodzą do przedszkola. Przekazują natomiast osobie dyżurującej wszelkie informacje i kartę do czytnika.

 • Wyjątek stanowią tu rodzice/opiekunowie dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Mogą oni wejść do szatni po zdezynfekowaniu rąk płynem do dezynfekcji znajdującym się przy wejściu i zachowując zasadę: 1 opiekun na dziecko oraz zachowując zasadę dystansu społecznego od innych przebywających w przedszkolu około 1,5 m i zakrywanie ust oraz nosa maseczką lub przyłbicą.

 • Dziecko pozostawione w przedszkolu zostanie przekazane woźnej, która zadba o rozebranie dziecka z odzieży wierzchniej i odprowadzi Twoją pociechę do wyznaczonej sali.

 • Kiedy przyjdziesz po dziecko osoba dyżurująca przyprowadzi je ubrane, gotowe do wyjścia.

 • Liczebność każdej grupy wynosi maksymalnie 25 dzieci.

 • Grupy przebywają w wyznaczonych salach, do grupy przypisani są ci sami opiekunowie. Dzieci korzystać będą z przyporządkowanej do grupy strefy przedszkolnego placu zabaw, w ustalonych wcześniej godzinach. Zabawki na placu będą czyszczone po każdym użyciu.

 • Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych przedmiotów ani zabawek.

 • Sala zostanie specjalnie przygotowana tak, aby można było skutecznie umyć lub zdezynfekować zabawki i sprzęty. Co najmniej raz na godzinę będzie wietrzona.

 • Przekaż nauczycielowi swój numer telefonu i miej go przy sobie przez cały dzień, gdyż nauczyciel musi mieć z Tobą stały kontakt.

 • Przygotuj swoje dziecko na nową rzeczywistość w przedszkolu.

 • Powiedz, że panie mogą chodzić w maseczkach, przyłbicach i rękawiczkach, zachęcaj dziecko do częstego mycia rąk.

 • Pozostałe informacje i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Przedszkola nr 2 w zakładce O NAS – STATUT PRZEDSZKOLA, DOKUMENTY.

Aktualne wytyczne GIS dla dyrektorów przedszkoli

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

Pomagamy Mai !

Przedszkole Nr 2 oraz Żłobek Miejski w Łęczycy przyjęło wyzwanie w ramach akcji #GASZYNCHALLENGE i dołączyło do zbiórki pieniędzy dla Mai.
https://www.siepomaga.pl/maja

 

Dziękujemy za nominację Przedszkolu Nr 1 w Łęczycy i jednocześnie nominujemy:

Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Łęczycy
Restaurację „KARGUL” w Łęczycy
Kino Górnik w Łęczycy

http://p2leczyca.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/IMG_3067.mov

 

Życzenia wakacyjne.

Wszystkim Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

Z okazji długo wyczekiwanych wakacji życzymy przedszkolakom bezpiecznych i  słonecznych wakacji niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola.

Dyrektor oraz nauczyciele Przedszkola Nr 2


Ogłoszenie !

Prosimy Rodziców dzieci z grupy I, II i III o odbieranie rzeczy pozostawionych w szatni oraz w sali.
Wszystkie rzeczy można odbierać w dniach od 26 – 30 czerwca w godzinach 9.00-15.00.