Dzień Kropki

Dzień Kropki

15 września grupa II obchodziła Międzynarodowy Dzień Kropki. Celem tego dnia jest rozbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie do działania. Dzień Kropki to dzień odwagi i zabawy. Tego dnia nasze zabawy wypełnione były kolorowymi kropkami. Było kolorowo i radośnie.

Dzień Kropki

Bezpieczne supersmyki!

Nauka poprzez zabawę? Oczywiście! Pełne kreatywnych pomysłów starszaki poznawały podstawowe zasady bezpieczeństwa i ruchu drogowego. Na początek dzieci zostały zapoznane ze znakami drogowymi obowiązującymi w ruchu pieszym oraz rodzajami sygnałów sygnalizacji świetlnej.Poznały również numery alarmowe.Przy okazji rozwijały umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – kształtu. Utrwalały nazwy figur geometrycznych.

TEMATYKA :  W  NASZEJ  GRUPIE

TERMIN  REALIZACJI:  13.09. – 17.09.2021 r

CELE  OGÓLNE

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych, jak: radość, złość, smutek
 • próby odczytywania i nazywania emocji innych oraz samodzielnego ich wyrażania za pomocą mimiki, gestu i ruchu

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie pozytywnej samooceny i umiejętności jej wyrażania
 • nauka empatii w stosunku do innych osób
 • kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • kształtowanie umiejętności wspólnej i zgodnej zabawy

OBSZAR POZNAWCZY

 • słuchanie utworów literackich
 • rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki
 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach
 • śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem
 • dostrzeganie prostych układów rytmicznych podczas zabaw manipulacyjnych
 • utrwalanie wiedzy dotyczącej znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu, na placu zabaw
 • rozumienie potrzeby niesienia pomocy innym

 WIERSZ : PRAWA DZIECKA

I niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym,
że dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa,
chcąc wielu dzieci los zmienić, spisali dla nas mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta, Spróbujmy dobrze zapamiętać.

PIOSENKA:  GRZECZNI CZARODZIEJE

 1. Choć jestem przedszkolakiem,
  czarować już potrafię.
  Najlepiej tam się dzieje,
  gdzie grzeczni czarodzieje.

Ref. Proszę, dziękuję, przepraszam –
to abrakadabra nasza.
Przedszkolak pięknie czaruje:
przepraszam, proszę, dziękuję.

 1. Czarodziej grzecznie prosi,
  przeprasza, gdy napsoci,
  z uśmiechem też dziękuje.
  Naprawia, a nie psuje.

Ref. Proszę, dziękuję, przepraszam…

 1. Być grzecznym czarodziejem,
  to wcale trudne nie jest.
  Wystarczy znać te słowa
  i można już czarować.

Ref. Proszę, dziękuję, przepraszam …

Tematyka: Żegnamy lato

Termin realizacji: 13.09 – 17.09.2021r.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • maszeruje do rytmu
 • potrafi przez krótki czas skupić się na wykonywanych czynnościach
 • stara się wyrażać swoje myśli
 • wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu
 • słucha wiersza i opowiadania
 • wykonuje proste prace plastyczne
 • rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku
 • przelicza na konkretach
 • śpiewa piosenki, powtarza proste układy ruchowe
 • reaguje na zmiany wysokości dźwięków (niskie i wysokie)
 • rozwija umiejętności wokalne
 • uczestniczy w zabawach twórczych

TEMAT: Moja droga do przedszkola.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • Rozwijanie koncentracji uwagi,
 • Zapoznanie z kolorami świateł na sygnalizatorze świetlnym oraz ich znaczeniem,
 • Nauka cięcia nożyczkami po linii.
 • Poznanie specyfiki pracy policjanta oraz zapoznanie  z zasadami bezpieczeństwa na drodze.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, rozumienia pojęcia szacunku, przyjaźni, radości poprzez obchody Międzynarodowego Dnia Kropki
 • Zaznajomienie dzieci z numerem alarmowym 112
 • Kształtowanie poczucia rytmu.
 • Reakcja na tempo muzyki i pauzę oraz rozwija koncentrację.
 • Poznanie bezpiecznych sposobów przechodzenia przez jezdnię.
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych

Wierszyk Światła na skrzyżowaniu ‘’

 1. Niech każdy stanie
  przed skrzyżowaniem…
  Palą się światła…
  Popatrz na nie!
 1. Światło zielone,
  jak młode listki,
  na druga stronę
  zaprasza wszystkich.
 1. A światło żółte,
  jak liść jesieni,
  ostrzega – śpiesz się
  bo ruch się zmieni!
 1. Światło czerwone
  jak mak, jak ogień –
  wszystkim przechodniom
  zamyka drogę!

Piosenka „Na skrzyżowaniu”.

 1. Zielone światło jak liść zielone,
  Teraz przejść mogę na drugą stronę.
  I Trzymam mocno mamę za rękę,
  Nucąc wesoło swoją piosenkę.

Ref. Światła drogowe znaki nam dają,
Światła drogowe do na mrugają.
I teraz głośno powiem wam,
Nigdy przez ulicę nie przechodzę sam.

 1. Czerwone światło jak mak czerwone,
  Stop! Nie przechodzę na drugą   stronę.
  Cierpliwie czekam i mamy rękę,
  Wciąż mocno trzymam, nucąc piosenkę.

Ref.  .Światła drogowe…

 

Tematyka: Jak być superbezpiecznym?.

Termin realizacji: 13.09.2021- 17.09.2021r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami pieszego i kołowego ruchu drogowego
 • zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i wodnej
 • przybliżenie informacji na temat samochodów specjalistycznych
 • zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi
 • rozwijanie umiejętności kreślenia linii pionowych, poziomych, i ukośnych
 • rozwijanie orientacji w schemacie ciała drugiej osoby
 • rozwijanie mowy, poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – kształtu; nazywanie figur geometrycznych,
 • dążenie do zrozumienia własnej indywidualności,
 • budowanie pozytywnej samooceny dziecka
 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, rozumienia pojęcia szacunku, przyjaźni, radości poprzez obchody Międzynarodowego Dnia Kropki.
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • rozwijanie umiejętności plastycznych.

Wiersz „Uwaga – czerwone światło” Maria Terlikowska

Przejście przez ulicę
nie jest trudną sprawą:
Najpierw spójrzmy w lewo!
Potem spójrzmy w prawo!
Jeśli nic nie jedzie,
można iść bezpiecznie,
ten drogowy przepis
trzeba znać koniecznie!
Ten czerwony sygnał
przejść nam nie pozwala,
gdy czerwonym okiem
patrzy na nas z dala.
A zielony sygnał
oko ma zielone,
mówi: -bardzo proszę,
przejść na drugą stronę!

PIOSENKA:  „Znaki drogowe” (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk)

1. Na ulicach jest tak dużo samochodów,
na chodnikach i na przejściach tylu pieszych.
Jak bezpiecznie chodzić, jak bezpiecznie jeździć,
gdy się każdy w swoją stronę spieszy?

Ref.: To znaki drogowe i sygnały świetlne
pilnują, żeby było na drogach bezpiecznie.
Te znaki ostrzegają, tamte informują,
te coś nakazują, tamte zakazują.

2. Ten okrągły znak to ścieżka dla rowerów,
a ten dla rowerów, ale też dla pieszych.
Przed każdym przedszkolem i przed każdą szkołą
stoi ważny znak – uwaga, dzieci!

Ref.: To znaki drogowe…

3. Jadę z tatą na wycieczkę rowerową,
mamy światła odblaskowe, mamy kaski.
Tata mi tłumaczy, jak bezpiecznie jeździć,
wciąż objaśnia mi drogowe znaki.

Ref.: To znaki drogowe…

Miło Was widzieć – wracamy do przedszkola – zajęcie z elem.kodowania.

Zaczynamy z naszymi przedszkolakami przygodę z programem UDP. Pierwsze zadanie w VIII edycji Ogólnopolskiego programu Uczymy Dzieci Programować związane jest z powrotem do przedszkola. Na początek układamy puzzle oraz rozwiązujemy sudoku.

a potem ulubiona zabawa z kubeczkami.

Dzień Marzyciela

Jak zrealizować marzenia i jaką drogę należy pokonać, aby marzenia spełniły się, tego dowiedziały się dzieci podczas obchodów Dnia Marzyciela. Rozmawialiśmy o tym co to są marzenia, kto to jest marzyciel, o czym marzą dzieci. Dzieci wysłuchały wiersza J. Tuwima „Dyzio Marzyciel” i przez chwilę w swojej wyobraźni tworzyły słodkie obrazy. Był też czas na wspólne tańce i zabawy przy piosenkach o marzeniach. Starszaki tworzyły kolorowe obłoczki, z których powstało „Niebo Marzeń”.  Na koniec dnia przedszkolaki rysowały swoje marzenia patrząc przez „ różowe okulary”.