admin

Posts byadmin

Jesienne dbanie o zdrowie, kiedy pada i wieje -zajęcie z elementami kodowania.

Dzisiaj na zajęciach dzieci rozmawiały o tym, jak dbać o swoje zdrowie w sezonie przeziębień, ułożyły też na macie do kodowania kolorowe parasole, w taki sposób, żeby łączyły dwie wskazane cechy. Następnie odkodowały we współrzędnych ukryty obrazek. Dowiedziały się co oznacza powiedzenie „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Zabawa muzyczno- ruchowa „Parasole i deszczowe kropelki”  


Dzień Poczty Polskiej


Temat: Jesienna pogoda.

TERMIN REALIZACJI: 18.10- 22.10.2021r. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne): dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach kończenie rysunków według wzoru. rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania dostrzeganie zmian – odwracalnych

Czytaj dalej…


Temat: W co się bawi z nami jesienny wiatr?

Termin  realizacji: 18.10. – 22.10. 2021r. Cele : rozwijanie mowy, kształtowanie umiejętności właściwego doboru stroju do pogody, rozwijanie słuchu fonematycznego i nazywanie poznanych liter, rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3, Rozwijanie miękkich kompetencji( umiejętności pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów)rozwijanie kreatywności i myślenia przyczynowo – skutkowego, rozumienie konieczności przestrzegania reguł gry, rozwijanie aktywności badawczej, rozwijanie umiejętności plastycznych opanowanie

Czytaj dalej…


TEMAT KOMPLEKSOWY: Moja rodzina.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Poznanie ról społecznych w rodzinie i wynikających z nich obowiązków. Wdrażanie do planowania i dbałości o estetyczne wykonanie pracy. Rozwijanie słuchu muzycznego i rozpoznawanie dźwięków. Zachęcanie do pomagania w gospodarstwie domowym, poznanie stosunków pokrewieństwa w rodzinie. Porównywanie liczebności zbiorów poprzez przeliczanie i łączenie w pary, utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie 6 Rozwijanie świadomości własnego ciała. Kształtowanie orientacji w przestrzeni, umożliwienie

Czytaj dalej…


Tematyka: Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?

Termin realizacji: 18.10.- 22.10.2021r. Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne: OBSZAR POZNAWCZY • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat • kształtowanie umiejętności wokalnych • rozwijanie umiejętności matematycznych OBSZAR FIZYCZNY • uczestniczenie w zabawach ruchowych • uwrażliwianie zmysłu dotyku OBSZAR EMOCJONALNY • wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej • przejawianie życzliwości i troski w stosunku do

Czytaj dalej…


TEMATYKA: PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

TERMIN  REALIZACJI: CELE  OGÓLNE OBSZAR FIZYCZNY zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku uczestniczenie w zabawach ruchowych doskonalenie sprawności manualnej OBSZAR EMOCJONALNY budowanie świadomości, że zwierząt nie wolno krzywdzić spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw OBSZAR SPOŁECZNY kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy i współpracy budowanie obrazu własnego „ja” OBSZAR POZNAWCZY wzbogacanie wiedzy dotyczącej przygotowania ludzi i zwierząt do

Czytaj dalej…


Światowy Dzień Mycia Rąk

„Sio bakterie z moich dłoni, zaraz mydło was pogoni. Mycia rączek znam zalety, tuż po wyjściu z toalety. Przed obiadem rączki sam wykładam wprost pod kran, by obiadek smaczny był i bym w zdrowiu zawsze żył”. Dzisiaj 15 października obchodziliśmy „Dzień Czystych Rąk”. Tego dnia wykonaliśmy kilka doświadczeń z wykorzystaniem mydła, podczas których obserwowaliśmy „uciekające zarazki”. Nie zabrakło również piosenek o czystości. Na koniec

Czytaj dalej…


Fakty i mity o wszawicy…


Dzień mycia rąk w grupie 4


Accessibility