admin

Posts byadmin

Zaproszenie


TEMAT KOMPLEKSOWY: Niedaleko pada jabłko od jabłoni.

Termin realizacji: 20 – 24.-5.2024 r Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Podawanie informacji, jak mają na imię, mama, tata Rozwijanie pamięci i mowy, Nauka piosenek i wierszyków na uroczystość dla rodziców Rozwijanie umiejętności liczenia,  Rozwijanie sprawności manualnych, wdrażanie do poprawnie wykonanej pracy plastycznej. Dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny. Zachęcanie do wypowiadania się na określony temat na forum grupy, Rozumienie, jakie

Czytaj dalej…


TEMATYKA:  W  RODZINNYM  KRĘGU

TERMIN  REALIZACJI: 20.05. – 24.05.2024 r. OBSZAR FIZYCZNY doskonalenie umiejętności sprawnego przebierania się, wiązania sznurowadeł doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole, sprzątania po posiłku wdrażanie do prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu w sytuacjach codziennych i podczas okazjonalnych poczęstunków doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych OBSZAR EMOCJONALNY kształtowanie umiejętności dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby doskonalenie

Czytaj dalej…


ZAPROSZENIE


Przedszkolny Konkurs Recytatorski

16.05.2024 w Przedszkolu Nr 1 w Łęczycy  odbył się IX Przedszkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Moja rodzina”. Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich przedszkolaków, zachęcanie dzieci do występów z udziałem publiczności oraz prezentacja umiejętności  recytatorskich dzieci. Nasze przedszkolaki dzielnie pokonały tremę i  pięknie zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie. O wynikach konkursu zadecydowało powołane jury, które miało nie lada zadanie wybierając zwycięzców, ponieważ każdy występ był

Czytaj dalej…


Konkurs plastyczno-techniczny.

Uwaga dzieci 5 i 6 letnie! Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastyczno- technicznym pt. CZTERY ŻYWIOŁY. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 2 w Łęczycy Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym( 5, 6- latki) Czas trwania konkursu: 13- 29.05.2024 r. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastyczno – technicznej zgodnej z tematem konkursu dowolną techniką. Przyjmujemy tylko prace indywidualne. Kryteria prac: pomysłowość,

Czytaj dalej…


Tematyka: Wiosna na wsi

Termin realizacji: 13.05.2024- 17.05.2024r. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: zapoznanie ze zwierzętami hodowlanymi występującymi na wsi, wzbogacanie słownika czynnego dzieci o nazwy młodych osobników zwierząt hodowlanych, ćwiczenie narządów mowy poprzez naśladowanie głosów zwierząt, doskonalenie sprawności manualnej ręki. rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały, rozwijanie sprawności manualnej, poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podwórka, rozumienie, że zwierzęta mają podobne potrzeby jak ludzie i człowiek

Czytaj dalej…


TEMAT KOMPLEKSOWY: Łąka wiosną.

Termin   realizacji: 13- 17.05.2024 r Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: * Poznanie wybranych gatunków kwiatów łąkowych, * Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju roślin * Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i liczenia, * Rozpoznawanie wybranych kwiatów występujących na łące i ich nazywanie. * Rozwijanie zdolność plastycznej dzieci, pomysłowości i kreatywności. Kształtowanie empatycznego stosunku do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia. Poznanie roślin i zwierząt łąkowych

Czytaj dalej…


TEMATYKA:  WIOSENNE BARWY I DŹWIĘKI

TERMIN  REALIZACJI: 13.05. – 17.05.2024 r  OBSZAR FIZYCZNY wdrażanie do podejmowania aktywności ruchowej doskonalenie koordynacji ruchowej kształtowanie gotowości do podjęcia systematycznej nauki pisania doskonalenie sprawności dłoni, kształtowanie prawidłowego chwytu pisarskiego OBSZAR EMOCJONALNY rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych rozwijanie umiejętności podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacji napięć doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć i emocji oraz wyrażania ich w sposób akceptowalny społecznie OBSZAR SPOŁECZNY wdrażanie do

Czytaj dalej…


Tematyka kompleksowa: Majowa łąka dla mamy i taty.

Termin realizacji: 13.05- 24.05.2024r. Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: OBSZAR FIZYCZNY doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu kształtowanie umiejętności nakrywania do stołu, sprzątania po posiłku doskonalenie motoryki małej poprzez czynności wymagające różnych chwytów dłoni kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej potrzebnej do nabywania umiejętności czytania i pisania OBSZAR EMOCJONALNY wzmacnianie więzi

Czytaj dalej…


Accessibility