Izabela Kaftanowicz

Posts byIzabela Kaftanowicz

Opłaty za czerwiec

DRODZY RODZICE! Zapraszam do kontaktu ws. wysokości opłaty za usługę i wyżywienie za miesiąc CZERWIEC 2021r. Termin płatności upływa 10 lipca 2021r. W związku z sezonem urlopowym, proszę o wpłatę najpóźniej do 14 lipca 2021r. Przypominam, że opłaty można uiszczać wyłącznie gotówką.


Accessibility