Dzień Tolerancji

Dnia 16 listopada w naszej grupie obchodziliśmy ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Zajęcia, miały na celu kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, a w szczególności akceptacji odmienności innych, poszanowania cudzej godności i uwrażliwienia na uczucia innych. Nasze zajęcia odbyły się pod hasłem: „Inny nie znaczy gorszy” – rozmawialiśmy na temat odmienności, pozytywnych i negatywnych postawach oraz uczuciach. Wytłumaczyliśmy sobie pojęcia charakteryzujące tolerancje, z których stworzyliśmy plakat – symbolizujący przyjaźń i wyrozumiałość. Obejrzeliśmy bajkę o „Brzydkim kaczątku” i wiemy już, że nie należy ocenić po wyglądzie. Dzień ten stały się również okazją do głębszej refleksji na temat nietolerancyjnych zachowań w wielu aspektach.

   

 

Comments are closed.