Opłaty

UWAGA ZMIANA KONTA BANKOWEGO OD 01-02-2021 !!!

Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej

nr konta 61 9029 0000 2001 0104 5002 0001

 

Pełna opłata za żłobek składa się z:

opłaty stałej za pobyt w żłobku, tj. 15,0 % minimalnego wynagrodzenia –420,00 zł.(nie podlega zwrotowi)
oraz stawki żywieniowej dziennej – 6,00 zł. (podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w danym miesiącu).

Płatności należy dokonać do 10-go każdego miesiąca na konto żłobka:

Żłobek Miejski w Łęczycy
ul. Belwederska 23, 99-100 Łęczycy

Numer konta: 48 1240 3190 1111 0010 8494 3544

W TREŚCI PROSIMY WPISAĆ:  MIESIĄC – KWOTĘ ZA POBYT – KWOTĘ ZA WYŻYWIENIE – ODSETKI ZA NIETERMINOWĄ WPŁATĘ

PRZED DOKONANIEM PRZELEWU PROSIMY O KONTAKT W SPRAWIE NALEŻNOŚCI (wpłata musi zgadzać się co do „grosza”)

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie  wysokości opłat  w  żłobku


UWAGA RODZICE !

W związku ze wznowieniem od 25.05.2020 działalności żłobka informujemy, że opłata za pobyt dziecka w maju (od 25.05 -31.05) wynosi – 88,07 zł, a za wyżywienie (od 25.05 -31.05) – 30,00 zł

Opłata razem wynosi 118,07 zł 

Odliczenia za nieobecność dziecka za wyżywienie będą odliczane w następnym miesiącu. Opłatę dokonujemy do 28 maja 2020.

Od miesiąca czerwca termin opłat za żłobek będzie obowiązywał jak dotychczas, czyli do 10 każdego dnia m-ca

Numer konta: 48 1240 3190 1111 0010 8494 3544

W TREŚCI PROSIMY WPISAĆ:  MIESIĄC – KWOTĘ ZA POBYT – KWOTĘ ZA WYŻYWIENIE