Opłaty za żłobek

Od stycznia 2023r.

Pełna opłata za żłobek składa się z: opłaty stałej za pobyt w żłobku; 20% minimalnego wynagrodzenia (nie podlega zwrotowi) oraz stawki żywieniowej dziennej – 15,0 zł (podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności w danym miesiącu).
Płatności należy dokonać do 25-go każdego miesiąca na konto żłobka:

Żłobek Miejski w Łęczycy
ul. Belwederska 23, 99-100 Łęczycy
Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej nr konta 61 9029 0000 2001 0104 5002 0001

W TREŚCI PROSIMY WPISAĆ:  MIESIĄC – KWOTĘ ZA POBYT – KWOTĘ ZA WYŻYWIENIE – ODSETKI ZA NIETERMINOWĄ WPŁATĘ

PRZED DOKONANIEM PRZELEWU PROSIMY O KONTAKT W SPRAWIE NALEŻNOŚCI (wpłata musi zgadzać się co do „grosza”)

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie  wysokości opłat  w  żłobku