Rekrutacja do żłobka

Jak zapisać dziecko do żłobka. 

Liczba miejsc w żłobku wynosi 43.

Oddział Misie – 18 dzieci
Oddział Krasnale – 25 dzieci

W zależności od ilości wolnych miejsc w placówce dzieci przyjmowane są na bieżąco. Zapisy dzieci do żłobka prowadzone są w ciągu całego roku kalendarzowego. Termin przyjęcia dziecka do żłobka rodzic/opiekun ustala z dyrektorem placówki i potwierdza w karcie zgłoszenia dziecka do żłobka.

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 2021a

Zasady naboru do żłobka 2021a