Informacja o projektach

Dofinansowanie „Maluch +2021”

Szanowni Państwo!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Miasto Łęczyca otrzymało dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa w kwocie 41.280 zł. Na terenie Żłobka Miejskiego w Łęczycy realizujemy resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+2021”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci korzystających z opieki naszego żłobka, biorą udział w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Łęczycy”.

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Łęczycy”
Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego w Łęczycy
Załącznik nr 2 – Karta zgłoszeniowa Uczestnika Projektu
Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU