Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)

Szanowni Państwo!

Od 1 stycznia 2022 roku poprzez:

– portal PUE ZUS;- portal Emp@tia;- bankowość elektroniczną można składać, wyłącznie elektronicznie, wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO).

Przysługuje on na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli wnioskujący:

  • jest matką dziecka,
  • jest ojcem dziecka,
  • przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,

i dziecko wspólnie z osobą wnioskującą mieszka oraz jest przez nią utrzymywane.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250

Jest to tym bardziej ważne, gdyż jeśli rodzice dzieci w wieku od 14 miesiąca do 35 miesiąca życia nie złożą wniosku do końca stycznia 2022 ich kapitał pomniejszy się o 500 zł.

W sprawie rodzinnego kapitału opiekuńczego wnioskujący mogą otrzymać pomoc:

 Ulotka RKO dla rodziców

Ulotka RKO dziecko na wychowanie