Opłaty

W roku szkolnym 2018/2019 w naszym przedszkolu obowiązuje elektroniczny system rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, czyli ewidencja wejść i wyjść za pomocą karty zbliżeniowej.

Kartę ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu odbijamy codziennie po oddaniu dziecka pod opiekę nauczyciela i po odebraniu dziecka od nauczyciela.

Zgodnie z Uchwałą NR LXIV/407/2018 Rady miejskiej w Łęczycy z dnia 17 kwietnia 2018r.  w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze  5 godzin dziennie dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku  kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatne realizowanie podstawy programowej, w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 8:00 do 13:00.

Za korzystanie nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych opłata wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Dzienna stawka za wyżywienie wynosi 6,00 zł:
– opłata za śniadanie1,25 zł,
– opłata za obiad3, 50 zł,
– opłata za podwieczorek1,25 zł,

Odpłatność za przedszkole należy uregulować u intendenta do 10 każdego miesiąca.

Wpłat za pobyt i wyżywienie można dokonywać na konto bankowe przedszkola      97 1240 3190 1111 0010 6099 4623 w treści przelewu prosimy dopisać: imię i nazwisko dziecka, grupa, kwota za pobyt, kwota za wyżywienie /wcześniej należy ustalić wysokość kwot u intendenta/