ŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWA

W piątek odbyły się zajęcia ekologiczne poświęcone tematyce drzew. Przeprowadzone zostały zajęcia dydaktyczne mające na celu uświadomienie Dzieciom rolę drzewostanu w przyrodzie i jego znaczenie w życiu każdego człowieka. Przedszkolaki poznały rodzaje, budowę i etapy wzrastania drzew. Dowiedziały się czym odżywiają się drzewa oraz jaką pełnią funkcję w przyrodzie, zapewniając nam tlen, oczyszczając powietrze oraz wpływając korzystnie na klimat i samopoczucie nas wszystkich. Wspólnie stworzyliśmy kącik ekologiczny, w którym umieściliśmy książki o tematyce przyrodniczej oraz Kodeks Małego Ekologa. W ogrodzie przedszkolnym, w zakątku leśnym, zasadziliśmy drzewko. Mamy nadzieję, że zajęcia o tematyce proekologicznej wpłyną pozytywnie na właściwą postawę Przedszkolaków, które w przyszłości staną się prawdziwymi miłośnikami przyrody, mając na względzie losy otaczającego nas świata.

 

 

 

Comments are closed.