Temat: bezpieczni i rozważni.

TERMIN  REALIZACJI:  20.09. – 24.09.2021 r

CELE  OGÓLNE
OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w prostych zabawach konstrukcyjnych
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw
 • podejmowanie prób samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • rozróżnianie pojęć dobra i zła

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
 • przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych
 • wdrażanie do przestrzegania norm i zasad dotyczących zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej
 • uczenie się, komu można podawać informacje o sobie i swojej rodzinie
 • uczenie się właściwego zachowania w określonych miejscach i sytuacjach oraz stosowania obowiązujących nakazów i zakazów

OBSZAR POZNAWCZY

 • wzbogacanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu, na ulicy
 • rozwiązywanie zagadek
 • doskonalenie umiejętności uczestniczenia w rozmowach na bliskie tematy
 • wzbogacanie słownictwa związanego z bezpieczeństwem
 • śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem
 • zapoznanie z numerem alarmowym
 • uczestniczenie w scenkach dramowych

WIERSZ : ŚWIATŁA  SYGNALIZATORA

Idą dzieci, idą dzieci, a nad jezdnią sygnał świeci.
Mam czerwone wielkie oko, mam buzię jak mak,
gdy pokażę się nad jezdnią, wołam do was tak:

Uwaga! Czerwone światło!
Stój! O wypadek łatwo!

Idą dzieci, idą dzieci, a nad jezdnią sygnał świeci.
Mam zielone piękne oko, zielone jak liść.
Gdy się zazielenię w górze, to możecie iść.

Zielone światło, zielone!
Przechodźcie na drugą stronę.

A czy mrugacie też, kiedy pada deszcz?
Oczywiście! Co za pytanie!
Kto się zawsze zajmuje mruganiem,
ten nawet wtedy mruga, gdy na świecie deszcz i szaruga!

PIOSENKA:  SAMOCHODY

 1. Po ulicy, w obie strony
  jadą szybko samochody,
  głośno trąbią i skręcają,
  bo zielone światło mają.

Ref. Wolniej, proszę! Hola! Hola!
Właśnie idę do przedszkola!

 1. Roześmiane autobusy
  wszystkim robić chcą psikusy,
  burczą, warczą i mrugają,
  na wycieczkę zapraszają.

Ref. Wolniej, proszę…

 

Comments are closed.